Mobbingen skjer som oftest på skolen

Skolen er den verste mobbearenaen for barn og unge. Det viser funn i den landsdekkende anonyme chattetjenesten «Snakkommobbing.no».

Snakkommobbing.no

Leder for Snakkommobbing.no, Andreas Eidem i lokalene til Blå Kors i Kristiansand, hvor chattetjenesten holder hus. Tjenesten driftes med støtte fra Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Mens bare ni prosent sier de kun blir mobbet på nett, svarer hele 69 prosent at de kun blir mobbet på skolen.

Leder for chattetjenesten, Andreas Eidem, mener funnene er oppsiktsvekkende.

– Det er overraskende fordi det er mye fokus på det som skjer på digitale medier. De som tar kontakt med oss, er mye mer opptatt av det som skjer i møte med andre på skolen, sier han.

At mesteparten av mobbingen skjer på skolen, stemmer godt overens med oversikten over når Snakkommobbing.no har størst pågang.

– Vi har størst pågang når skolen er slutt for dagen og i perioder av året hvor det er skole. Det er mindre pågang hos oss når skolen er stengt, slik som i feriene, sier Eidem.

Halvparten holder det hemmelig

I fjor fikk Snakkommobbing.no totalt 5500 henvendelser. Disse kom fra hele landet.

At barn og unge ikke tør å fortelle at de blir mobbet, var hovedårsaken til at Blå Kors etablerte chattetjenesten i september 2015. At det fortsatt er slik, blir også bekreftet av funnene som nå er gjort.

Ifølge Snakkommobbing.no, gir 53 prosent av dem som tar kontakt, tilbakemelding om at de ikke har delt sine mobbeopplevelser med voksne tidligere.

– Det viser at mange skammer seg for å ta det opp, at de føler seg som en belastning og at de er redde for hvordan de voksne vil reagere, sier Eidem.

Han mener at terskelen for å fortelle at man blir mobbet, er veldig høy.

Snakkommobbing.no

Alle som chatter med barn og unge på Snakkommobbing.no, har relevant utdannelse.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– Kan gjøre veldig vondt

Når det gjelder hva de unge forteller om hva de opplever, sier Eidem at det er ting vi forbinder med mobbing fra før, som utestengelse og kommentarer.

Det som imidlertid kan være verd en påminnelse, er de unges tilbakemelding om hvor vondt de har det.

– De små tingene som vi voksne kanskje ikke tror er så ille, kan gjøre veldig vondt. Det har vi mange eksempler på, sier Eidem.