snakkommobbing.no

Tre voksne er på plass for å svare på henvendelser fra barn og unge som har det vanskelig. Noen kvelder er det flere.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– De fleste forteller om vonde opplevelser på skolen

Chattetjenesten «snakkommobbing.no» har fått over 2000 henvendelser fra barn og unge som blir mobbet. De fleste har det verst på skolen.

Det er torsdag ettermiddag og chattetjenesten «snakkommobbing.no» har nettopp åpnet for dagen. Lyden av raske fingre på et tastatur, vitner om at noen allerede har tatt kontakt.

Denne ettermiddagen er tre voksne på plass for å ta imot henvendelser fra barn og unge som blir mobbet. En av dem er Heike Juvik (28).

– Det er utrolig mange historier som rører meg. Jeg blir overrasket over hvor mange barn og unge som står alene og ikke blir sett eller hørt. Ingen kan gå med slike ting alene, sier hun.

– Forteller ting de ikke klarer å snakke med andre om

Det er mange som har funnet fram til den lilla «knappen» på nettsiden der det står «START CHAT». Et lite museklikk, og så er samtalen i gang.

Siden den nasjonale chattetjenesten startet opp i september i fjor, har over 2000 barn og unge tatt kontakt for å snakke om det som er vondt og vanskelig.

Leder for snakkommobbing.no, Andreas Eidem (36), skulle ønske folk skjønte hvilke konsekvenser en «liten» negativ kommentar kan få.

– En slengbemerkning om utseende eller væremåte kan gi veldig dype sår. Når den ene bemerkningen blir en av flere, kan det gjøre veldig vondt. Mange er så fortvilte at de ikke kan se noen lyspunkt i tilværelsen, sier han.

Eidem forteller om barn og unge som fullstendig har mistet troen på seg, som gråter mye og er deprimerte. Han forteller om unge som skader seg selv og at det slett ikke er uvanlig at de har tanker om at de ikke ønsker å leve lenger.

Eidem hadde god tro på prosjektet fra begynnelsen av, men har likevel blitt overrasket over hvilke muligheter som ligger i denne formen for kommunikasjon.

– Gjennom chatten kan de unge fortelle ting akkurat som de er. Vi har eksempler på barn og unge som deler opplevelser de ikke tør å snakke om med foreldre, lærere eller psykologen sin.

Ifølge Eidem er det mange som frykter hvordan de voksne vil reagere på det de har å fortelle.

snakkommobbing.no

Tre voksne er på plass for å svare på henvendelser fra barn og unge som har det vanskelig. Noen kvelder er det flere.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Vanskeligst på skolen

De unge har forskjellige erfaringer. Mens noen har hatt et par vonde opplevelser den siste uken, har andre blitt mobbet i årevis.

Måten de starter samtalen på, varierer også.

Noen har forberedt seg godt og skrevet et word-dokument med en stor mengde tekst som de limer inn i chatten. Andre sliter med å finne ordene.

Tross mye fokus på mobbing på sosiale medier den siste tiden, er det ifølge Eidem ikke så mange som er opptatt av det.

De fleste forteller om ting de opplever i skolesammenheng.

– De forteller om baksnakking, stygge kommentarer og utestenging, der det siste ofte oppleves verst. Det er mange vonde følelser knyttet til det å bli holdt utenfor og ikke få være en del av fellesskapet, sier Eidem.

25 henvendelser hver dag

Siden oppstarten har det vært en jevn økning i antall unge som tar kontakt.

De fleste er i aldersgruppen 14 til 16 år, og det er en overvekt av jenter. De yngste som har benyttet seg av tjenesten, er sju, åtte år gamle.

Brukerne er anonyme. Alle får mulighet til å fylle inn litt informasjon om seg selv, som alder og kjønn og hvilket fylke de kommer fra. Det er valgfritt.

«Snakkommobbing.no» er et resultat av et ønske om å få barn og unge til å snakke om mobbing tidligere enn det de ellers ville gjort.

Undersøkelser viser at halvparten av dem som blir utsatt for mobbing, ikke forteller det til noen. De bærer byrden alene.

– Vet hvordan det føles å stå alene

Eidem har selv vært i en slik situasjon. Da han ble mobbet, holdt han det for seg selv.

Andreas Eidem

Andreas Eidem (36) leder chattetjenesten snakkommobbing.no. Han har selv opplevd å bli mobbet og vet hva det kan føre til.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

I sine første leveår bodde han i Ecuador med sine misjonærforeldre. Fem år gammel kom han til Norge. Ifølge ham selv var han litt annerledes enn de andre.

Han fikk stadig kommentarer fra andre elever, og følte seg utenfor og alene. Det gjorde vondt.

Etter hvert fikk han nok.

– Til slutt bygde det seg opp en aggresjon i meg. Jeg ville ikke ta imot dette lengre, jeg ville ta igjen.

Andreas Eidem

Det resulterte i flere slåsskamper på barneskolen. I tillegg begynte han å gjøre det samme som de andre hadde gjort mot ham.

– I en slik situasjon gjør man alt for å ikke ha det vondt. Jeg ville ikke være den som ble plukket på. Derfor begynte jeg å plukke på andre, sier han.

Det er han ikke stolt av i dag.

Først i voksen alder, skjønte han at det han opplevde som barn, var mobbing.

– Livet kan bli bedre

For hans del løste situasjonen seg. Etter hvert fikk han mange gode venner og ble en del av et fellesskap.

Selv om han for lengst har kommet over det dette, husker han godt hvor vondt det var.

I dag er han glad for å få være med å hjelpe barn og unge som kjenner på det samme.

Eidem tror det viktigste snakkommobbing.no kan formidle til de unge, er at det er mulig å gjøre noe med deres situasjon.

– Det er viktig å formidle at det er håp og at livet kan bli bedre, sier han.

Han sier det er flere som forteller at mobbingen tar slutt når de begynner på videregående. Bytte av skole og komme inn i et nytt miljø, er ofte det som skal til.

De som har det vanskelig her å nå, trenger hjelp til å komme seg videre. De må oppmuntres til å tørre å ta kontakt med voksne i nærmiljøet som kan hjelpe.

I mange tilfeller er loggen fra samtalen med chattetjenesten til god hjelp.

– Noen skriver ut loggen og leverer den til en voksen. Det er lettere å få noen til å lese den, enn å fortelle om det som er vanskelig ansikt til ansikt, sier Eidem.

Mange trenger også hjelp til å tenke annerledes om seg selv.

– De tror det er de selv som er problemet. Den tankegangen må vi få dem ut av. Det er ikke de som er problemet, det er situasjonen rundt, sier Eidem.

Heike Juvik

Heike Juvik (28) er en av dem som chatter med barn og unge som kontakter snakkommobbing.no. Hun er overrasket over hvor mange som står alene med sine vonde opplevelser og følelser.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Takker for hjelpen

Ifølge Eidem kommer de fleste seg videre etter å ha snakket med chattetjenesten, men noen trenger flere samtaler før de tør å oppsøke annen hjelp.

De siste månedene har flere tatt kontakt for å takke for hjelpen de har fått. De forteller at livet har blitt bedre. Noen voksne har endelig tatt tak i situasjonen.

Slike tilbakemeldinger betyr mye.

– Vi møter barn og unge på det mest sårbare. Å se at de klarer å ta tak i situasjonen og at andre bidrar til å løfte dem ut av den vanskelige situasjonen, gjør inntrykk. Da skjønner vi hvor viktig det er at det finnes en slik tjeneste, sier Eidem.

Kvalitet framfor kvantitet

Hittil i februar har chattetjenesten hatt et gjennomsnitt på 25 henvendelser per dag.

Noen dager er pågangen så stor at de ikke rekker å svare alle.

snakkommobbing.no

Noen dager er det så stor pågang at snakkommobbing.no ikke klarer å svare alle.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

– De går dessverre tapt for oss. Det er veldig synd, men når vi har opprettet kontakt med noen, er det viktig at vi tar oss god tid. Her har vi tatt et valg. Vi vil ha kvalitet framfor kvantitet, sier Eidem.

Snakkommobbing.no drives i regi av Blå Kors i Kristiansand. De som jobber der er voksne med relevant utdanning og erfaring fra å jobbe med barn og unge.

Snakkommobbing.no får økonomisk støtte fra staten, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Tjenesten er åpen fra klokken 16.00 til 21.00 på hverdager og søndager.