Hopp til innhold

Mener elevenes liv er i fare

Blakstad videregående skole i Froland utsetter egne elever for helsefare under opplæring i bygg- og anleggsfag, mener Fellesforbundet.

Arbeid ved Blakstad videregående skole

Både elev og lærer står usikret, og stillaset er for høyt. – Dette er en opplæringssituasjon. Det er i virkeligheten livsfarlig, sier Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet.

Foto: Thor Åge Christiansen/Fellesforbundet

Fellesforbundet i Østre Agder har dokumentert flere tilfeller der både lærere og elever Blakstad videregående skole driver opplæring i høyden uten sikring.

Organisasjonsarbeider Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet viser fram bildene han har tatt av lærere og elever ved skolen for to uker siden, på en byggeplass like ved skolen. Han er opprørt over innholdet på bildene.

Thor Åge Christiansen

Thor Åge Christiansen reagerer på at skolen ikke har skjerpet rutinene, etter at arbeidet ved skolen ble stanset for ti måneder siden.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– En elev står usikret og en lærer står usikret og ser på. Dette er en opplæringssituasjon. Det er i virkeligheten livsfarlig.

– Eleven kan dette ned og slå seg i hjel. Her er ikke hjelm, ikke sikkerhetstau, ikke sikring på stillaset – ingenting, sier Christiansen.

– Men her har de har satt opp et stillas?

– Ja, og de har satt det akkurat i ankelhøyde, så det er lett å snuble i. Dermed kan de dette utfor taket. Dette er gjort med en lærers velsignelse.

Like ille for ti måneder siden

Ti måneder tidligere dokumenterte Christiansen samme type lovbrudd i skolens regi, og tok saken opp med skolen. Likevel har opplæringa fortsatt, uten godkjent sikring.

– Det er dramatisk at vi har en sånn opplæringssituasjon. Det må vi få gjort noe med, sier Christiansen.

– Men er ikke dette enkelttilfeller? Dere kan ikke vite at dette er vanlig.

– Jo dette er vanlig. Vi snakker med lærlingene, og vi snakker med dem også etter at de er ferdige som lærlinger, og de forteller hvordan de er blitt lært opp.

– Dette er ikke godt nok

Selv om arbeidet i høyden med lærer og elev for to uker siden ble stanset av det regionale verneombudet på stedet, mener skolen bruddene ikke er spesielt alvorlige.

Skolen mener at bruddene i praksis handler om et ti centimeter for høyt stillas og manglende hjelmbruk.

Men assisterende rektor, Ådne Sollie, sier skolen likevel tar hendelsene alvorlig.

– Dette ikke er godt nok. Skolen ansatte 1. august en ny verneleder nettopp for å sette fokus på verne- og sikkerhetsarbeidet. Det betyr at vi har fått ytterligere mer systematikk inn i sikkerhetsarbeidet. Vi følger også opp gjennom elevmedvirkning på uønsket hendelser, sier Sollie.

– Er du enig med Fellesforbundet i at skolen setter elevenes liv og helse i fare?

– Fra skolens side ønsker vi at forskriften skal følges hele tida, til punkt og prikke. Det blir det brukt mye krefter på. Dermed må vi si at vi ikke er fornøyd med det.