Hopp til innhold

Bekymret over farlige byggeplasser

Fellesforbundet på Agder slår alarm etter å ha avdekket 1 000 alvorlige lovbrudd ved 200 byggeplasser de siste 6 månedene.

Byggeplass

Mangel på sikring en gjenganger ved byggeplassene Fellesforbundet har besøkt.

Foto: Fellesforbundet

– Det alvorligste jeg har sett er arbeid på høye hus med flere etasjer og usikrede tak. Vi treffer lærlinger oppe på sånne tak, og det er virkelig bekymringsverdig, sier regionalt verneombud på Agder, Vidar Larsen.

Sammen med organisasjonsarbeider Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet i Aust-Agder, har Larsen siden nyttår reist rundt i Agder og dokumentert farlig og ulovlig arbeid på flere byggeplasser.

Ifølge Larsen er mangel på sikring en gjenganger ved byggeplassene. Han mener det er utrolig at det ikke skjer flere alvorlige ulykker. På én av fire byggeplasser han har besøkt, har han stoppet arbeidet.

– Noen blir litt sure, men de fleste er bare glade for at jeg kommer innom. Det blir sjelden bråk, for folk skjønner at det må sikres, sier Larsen.

Etterlyser flere kontroller

Fellesforbundet slår nå alarm etter å ha dokumentert flere grove eksempler fra bygg- og anleggsbransjen, der kontroll- og sikkerhetsrutiner er blitt brutt.

Thor Åge Christiansen

Organisasjonsarbeider Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet i Aust-Agder etterlyser flere kontroller ved byggeplassene.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Det er bekymret for mye svart arbeid, dårlige lønns- og arbeidsvilkår, og mangelen på helse- miljø- og sikkerhetstiltak på arbeidsplassene.

Forbundet mener myndighetene må gjøre mer for å stoppe alvorlige lovbrudd, og etterlyser flere kontroller og strengere sanksjoner.

– Det er omfattende mengder med alvorlige lovbrudd som skjer ute i marka. Det må vi få gjort noe med. Myndighetene må være mye mer synlige, sier organisasjonsarbeider Thor Åge Christiansen.

Han mener den manglende kontrollen også er konkurransevridende, fordi useriøse aktører kan utføre arbeid billigere enn de som følger lover og regler.

– Nå viser myndighetene seg i snitt hvert 16 år i hver enkelt bedrift. De må vise seg hvert andre eller hvert tredje år i snitt. Det er veldig viktig.

– I tillegg må man gi straffemulkt i de alvorligste tilfellene, der liv og helse blir satt i fare. Det er vi ganske sikre på at er rette måten å gjøre det på, sier Christiansen.