Hopp til innhold

Mener det ikke er grunnlag for å nekte dyrehold

Advokaten til eierne av vel 40 hester på en gård i Sirdal mener at Mattilsynet ikke kan kreve at de legger ned driften.

Avmagrede hester i Sirdal

Mattilsynet slo alarm i sommar etter fleire tilsyn.

Foto: Tipser

– Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å fatte noe vedtak om forbud mot aktiviteter ut fra det vi mottok fra Mattilsynet 28. september, sier eierens advokat Målfrid Ølberg til NRK.

I slutten av september sendte Mattilsynet et brev til eierne der de varslet forbud mot alt dyrehold på gården.

Grunnen er flere tilsyn ved gården der Mattilsynet påla eierne å fôre opp flere hester de mener er delvis magre eller avmagret.

NRK har tidligere fortalt at Mattilsynet har fått 50 bekymringsmeldinger fra folk som har passert gården og sett hestene.

– Individuelle forskjeller mellom hestene

Mattilsynet mener at eierne ikke har nok kunnskap om dyrehold, og beskylder dem for dårlige holdninger, som de mener fører til at dyrene over tid ikke får tilstrekkelig fôr og stell.

Advokaten sier ekteparet i Sirdal er helt uenige i at hestene deres har fått for dårlig stell. De påpeker at noen hester fra naturens side er tynne og noen tykke.

– De sier det er individuelle forskjeller mellom hestene, men at dette ikke har sammenheng med deres stell, sier Ølberg.

– Frykter ekteparet at de må slutte med hester?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier advokaten, som blant annet viser til at tilsynene viste at forholdene bedret seg i løpet av sommeren.

Avmagrede hester i Sirdal

Mattilsynet mener flere av hestene er magre eller avmagrede.

Foto: Tipser

Mener hun mangler dokumenter

I uttalelsen klager advokaten også på at hun ikke har fått innsyn i alle dokumentene hun trenger i saken.

Varselet ekteparet har fått av Mattilsynet bygger ifølge Ølberg på historiske vedtak fra 2003, som ikke hun har.

– Jeg har hatt problemer med å få ut dokumenter i saken. Jeg har noen dokumenter, men ikke alle. Jeg ba i brevet nå for fjerde gang om å få oversendt alle dokumenter, sier Ølberg.

Odd Ivar Berget

Odd Ivar Berget er avdelingssjef i Mattilsynet region vest.

Foto: Anders Fehn / NRK

Dette avviser avdelingssjef for Mattilsynet region vest Odd Ivar Berget.

– Vi mener advokaten har fått tilsendt alle dokumenter. Men dette vil vi nå kvalitetssikre, sier han.

Advokaten legger også vekt på at det er vist bedring av forholdene på gården etter hvert tilsyn.

Går gjennom brev

Ifølge Berget vil Mattilsynet komme med et endelig vedtak om ikke lenge. Først skal de gå gjennom brevet advokaten til eierne har sendt.

– Vi bruker tiden vi trenger til å vurdere om det varslede vedtaket fortsatt skal stå, sier han.

– Er det noe som tilsier at det blir endret?

– Foreløpig, nei. Men vi vil gå grundig inn i tilbakemeldingen og se om det er forhold som gjør at vi må endre vårt varslede vedtak, sier han.