Har ikke tillit

Grimstadfolk har ikke tillit til kommunen og politikerne som styrer dem.

Grimstad bystyre

Politikerne i Grimstad bystyre må konstatere at de som har valgt dem ikke mener de hører på folket.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Innbyggerne i Grimstad slakter kommunen i en ny undersøkelse. Over 70 prosent av de spurte svarte at de ikke har tillit til at kommunen behandler like saker likt. Tilliten til at kommune følger lover og regler er også lav.

Ordfører Hans Antonsen sier han ser svært alvorlig på resultatene i rapporten.

– Det er en veldig klar og krass tilbakemelding fra Grimstads innbyggere, om at de mener kommunen som forvaltningsorgan, og lokaldemokratiet, ikke fungerer godt nok. Det må vi bare ta inn over oss.

LES OGSÅ: Rådmannen mener Grimstad mangler tillit

– Må endre oss

Hans Antonsen

Ordfører Hans Antonsen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Antonsen sier svarene i undersøkelsen må føre til betydelige endringer i måten kommunen skal jobbe på videre. På en del områder har kommunen allerede tatt tak i ting som ikke har fungert.

– Ellers må tilliten bygges opp igjen steg for steg, og det vil ta lang tid. Det er svært alvorlige tilbakemeldinger når mange av innbyggerne føler at de ikke har tillit til at kommunen behandler like saker likt, eller at de folkevalgte lytter til folket, sier Antonsen.

– Er du overrasket over svarene i undersøkelsen?

– Jeg er ikke overrasket over at innbyggerne er negative etter en så lang periode med omstillinger og en del vanskeligheter som Grimstad har hatt. Men jeg er overrasket over styrken i en del av disse tilbakemeldingene. Det må jeg si, sier Antonsen.