Kan få utsatt innbetalingen av eiendomsskatt

Boligeiere i Grimstad som har klaget på eiendomsskatten kan få utsettelse på innbetalingen. Det opplyser rådmann Per Kristian Vareide.

Omtaksering av hus og hytter i Grimstad

Både hus og hytter i Grimstad er omtaksert og danner grunnlag for beregning av ny eiendomsskatt.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Det er ventet opp mot 1300 klager og henvendelser etter omtakseringen av eiendommer i kommunen.

Rådmann Per Kristian Vareide i Grimstad kommune

Rådmann i Grimstad Per Kristian Vareide opplever en liten storm av klager for tiden.

Foto: Pål Tegnander / NRK

De som ønsker det kan søke om å få utsatt innbetalingen av eiendomsskatten frem til klagen er behandlet, sier Vareide.

Mange har klaget

Det har stormet rundt eiendomsskatten i Grimstad og nærmere ti prosent av huseierne i kommunen har klaget på den nye taksten de har fått.

Nå åpner kommunen for å gi disse klagerne utsettelse på innbetaling av skatten som forfaller 20. mars.

– Grunnen til det er at vi ser at vi får en del klager på den nye taksten. Og mange vil kanskje føle det urimelig at man må betale eiendomsskatt når de har en klage til behandling, sier Vareide.

Loven er streng

Men rådmannen påpeker at skatteloven er streng når det gjelder slike utsettelser.

– Selv om eiendomsskatteloven er streng når det gjelder våre muligheter til å gi slike utsettelser, så åpner den for at vi i særlige tilfeller kan gi utsettelse og vi opplever at en slik klagebehandling kan være en slik særlig grunn, sier Vareide.

Men rådmannen vil ikke anbefale alle som klager å utsette innbetalingen av eiendomsskatten.

– Nei, det må jo være hvis noen opplever at dette er en økonomisk byrde eller opplever at den skatten de får avviker veldig mye fra det de tror de kan få etter en klagebehandling. Men i utgangspunktet er det ikke noe jeg vil anbefale, for man kan jo risikere at man ikke får medhold og må betale dobbelt så mye neste gang, sier rådmannen.

Omtaksering av eiendommer i Grimstad

For første gang på 13 år er alle eiendommer i Grimstad kommune verdivurdert med tanke på eiendomsskatt.

Foto: Pål Tegnander / NRK