Lover bedre oppfølging

Agder-politiet skal gjennomgå hvordan de følger opp ansatte etter kritiske hendelser. – Vi holder på med å revidere våre retningslinjer angående personalomsorg ved kritiske hendelser og stressreaksjoner, sier politimester Kirsten Lindberg.

Kirsten Lindeberg
Foto: Elise Rønnevig Andersen / NRK