Hopp til innhold
Agder politidistrikt
Foto: Leif Dalen / NRK

Agder politidistrikt

 • Vil ha tilbake lensmannskontorer

  Åseral og Hægebostad ønsker å få tilbake lensmannskontorene i kommunen. Regjeringen vil etablere 20 nye tjenestesteder for politiet i landet og de to kommunene er de i eneste i Agder som har søkt om etablering, skriver bladet Politiforum. Avgjørelsen tas senere i høst.

 • Redningsøvelse på Spangereid

  Agder politidistrikt skal i morgen, sammen med andre nødetater og aktører, ha en lokal redningsøvelse på Spangereid i Lindesnes kommune. Det meste skal skje ved bedriften GE Healthcare og områdene rundt. Ifølge politiet er målet å øve på samarbeid ved en alvorlig situasjon.

 • Lang passkø

  Det er fortsatt lang kø for å få seg pass i Agder.

  Første ledige time for å få seg pass er ikke før i januar, men det legges stadig ut nye timer, forteller seksjonsleder for forvaltning Tom Eklund i Agder politidistrikt.

  Tom Eklund
  Foto: Børge Røssaak Nilsen / NRK
 • Skal gjennomgå lokal trusselvurdering – støttemarkering kan avlyses

  Agder politidistrikt skal tirsdag gjennomgå en lokal trusselvurdering, opplyser politimester i Agder politidistrikt Kjerstin Askholt.

  De har hatt tett kontakt med Politidirektoratet i etterkant av masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

  Basert på trusselvurderingen vil de vurdere om det er forsvarlig å gjennomføre den planlagte solidaritetsmarkeringen i Kristiansand.

  FRI Agder er en av aktørene som arrangerer markering på Torvet på tirsdag. De skal være kjent med at arrangementet kan bli utsatt hvis hensynet til sikkerhet tilsier det.

 • Henlegger sak mot Agder politidistrikt

  Spesialenheten for politisaker har henlagt en anmeldelse mot Agder politidistrikt. Anmelder mente at politiet uriktig påla et bibliotek å stenge under en demonstrasjon.

  Spesialenheten viser til at politiet påla biblioteket å stenge av sikkerhetsmessige årsaker. Det ble ikke startet etterforskning da det var usannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

Agder politidistrikt får en egen sedelighetsavdeling med 11 politistillinger.