Kystverkets manøver kan flytte fotballklubb til nabobyen

Kystverket kan stoppe planene om flomlys på Levermyr stadion i Grimstad. De mener sterkt lys kan forstyrre skipstrafikken. Nå frykter FK Jerv at de må spille hjemmekamper i Arendal eller Kristiansand.

Flomlys på Levermyr stadion

Kystverket mener de nye flomlysene på Levermyr vil være sjenerende for sjøfarerne på vei inn mot Grimstad.

Foto: Illustrasjon / Rambøll

– Mastene er kraftige og høye, så noe lys vil komme utover mot sjøen og blende sjøfarerne, sier regiondirektør i Kystverket sørøst, Harald Andreassen.

1. divisjonsklubben har i flere år jobbet for å tilfredsstille Fotballforbundets krav om flomlys. Klubben har også møtt stor motstand fra naboer rundt stadion.

Tidligere denne måneden sa politikerne ja til bygging av de 40 meter høye lysmastene.

Regiondirektør i Kystverket sør-øst, Harald Andreassen

Harald Andreassen mener det er uheldig at Grimstad kommune ikke har involvert Kystverket i prosessen om nye flomlys.

Foto: Erik Wiig Andersen

Kommunen: – Har ikke tenkt i de baner

Men nå blusser det altså opp til ny debatt rundt flomlysene på 1. divisjonsarenaen. Bakgrunnen er at Kystverket har mottatt bekymringsmeldinger fra lokale fiskere.

Kystverket sier at Grimstad kommune ikke har involvert dem i prosessen, og har derfor ikke tatt stilling til saken tidligere.

– Grimstad kommune har ikke vært i kontakt med oss for å innhente tillatelsen de må ha i forhold til havn- og farvannsloven. Det er uheldig, hevder Andreassen.

Kommunen bekrefter at de ikke har involvert Kystverket fordi de ikke trodde det ville være et problem.

– Vi har rett og slett ikke tenkt i de baner ettersom det er et stykke fra sjøen. Jeg kan vanskelig forestille meg at det skaper et problem. Det eneste ville eventuelt vært innseilingen til byen, sier Thor Berg Larsen som er fagansvarlig for byggesaker i Grimstad kommune.

Lysmaster på Levermyr - Illustrasjonsbilde

FK Jerv risikerer å spille hjemmekampene sine i en naboby dersom flomlysene blir stoppet.

Foto: Rambøll

– Må ta sikkerheten på alvor

Andreassen i Kystverket mener at mastene som vil stå vendt mot sjøen vil sjenere sjøfarerne, og at Kystverket ikke vil inngå et kompromiss på sikkerheten.

– Selv om det er fritidsbåter og fiskere eller nyttetrafikk må vi ta sikkerheten på alvor.

Dersom flomlyset blir utsatt, eller i ytterste konsekvens stoppet, kan det få dramatiske følger for FK Jerv, mener daglig leder Christopher MacConnacher.

– Vi vært i 1. divisjon siden 2015 og har fått dispensasjon fra forbundet i forhold til det med lys og lisens, sier MacConnacher.

Laster kart, vennligst vent...

Kan måtte spille i naboby

Planen var at lysene skulle være oppe i løpet av 2018.

Dersom flomlysene utsettes risikerer fotballklubben å måtte spille hjemmekampene sine i Kristiansand eller Arendal.

– Det jeg vet som vil skje fra forbundets side er at de vil tvinge klubber som spiller uten belysning til å spille på en reservearena fra og med neste år. Det er i henhold til medieavtalen de har med Discovery, sier MacConnacher.

– Dette er vår hjemmebane, det er her vi hører til og dette er vårt fort. Å flytte hele arrangementet et annet sted ville kreve mye mer ekstra arbeid, mener han.

Illustrasjonsbilde - Levermyr

Daglig leder i FK Jerv, Christopher MacConnacher forteller at det vil kreve mye ekstra arbeid dersom kampene flyttes ut av byen.

Foto: Rambøll