Kutter 10 millioner

Til tross for stor mobilisering nådde ikke Feda-befolkningen fram med sine krav.

Feda skole

Kvinesdal kommune vedtok i går å flytte ungdomstrinnet ved Feda skole til Liknes.

Foto: Feda skole

Feda ungdomsskole flyttes til Liknes og slås sammen med Kvinesdal ungdomsskolen fra høsten av.

Det vedtok kommunestyret i går kveld, med 20 mot 27 stemmer.

Også 1-4 skolene Åmotsmarka- og Øye skoler flyttes til Liknes høsten 2009.

- Ei tung tid

Leder av arbeidsutvalet til foreldrerådet ved Feda ungdomsskole, Vidar Frestad, sier dagen i dag er tung for elever og lærere.

Rundt hundre mennesker møtte i går fram utenfor rådhuset i Kvinesdal for markere sin motstand mot flytting av skolene. Men, Kvinesdal kommune må spare penger og bare FrPs sju representanter stemte mot økonomiplanen rådmannen hadde lagt fram.

Foreldrrådet har sendt klage til kontrollutvalget i kommunen, og har også klaget saksbehandlingen inn for Sivilombudsmannen. Likevel er ikke troen på at dette vil hjelpe særlig stor i Kvinesdal.

- Det var stor skuffelse i går kveld da vedtaket ble gjort, og dette er ei tung tid for elever og ansatte på disse skolene. Men vi må komme videre - og vi får være sammen om det, sier Frestad.

Må spare 10 millioner i året

Odd Omland

Ordfører Odd Omland i Kvinesdal må spare 10 millioner kroner i året.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Ordfører Odd Omland sier politikerne kjente trykket fra de frammøtte på bystyremøtet i går, men at det var bred enighet om at kuttene som ble gjort, var den beste løsninga for innbyggerne i kommunen.

- Inntektsgrunnlaget vårt er blitt mindre. Fra juni i fjor har pensjonskostnader og lønnskostnader økt så mye, at kommunen har 10 millioner kroner mindre i inntekter i året. På fire år må vi spare 40 millioner kroner, sier Omland.

Han sier dette har vært en tung prosess, men at kraftige kutt var den eneste løsninga.

- Alternativet var mye verre. Hadde vi ikke kunnet vise fram et realistisk budsjett, kunne vi ha risikert å komme under statlig styring. Fristen fra Fylkesmannen om å ha et realistisk budsjett i balanse, gikk ut i går, sier Omland.

Alle vil merke kuttene

Omland sier at tjenestetilbudet i kommunen i dag, er bedre enn i mange andre kommuner. Likevel vil folk merke forandringe.

- Det skal nå spares på totalt 40 ulike områder og alle må ta sin del av kuttene. Ikke bare skolen, men også barnehager og eldreomsorgen - som vi ikke har hørt så mye til - vil merke kuttene, sier Omland.