Normal

Skal bruke nesten 1 million på pipekunst

Kristiansand har fått 335.000 kroner i støtte fra statens fagorgan KORO til kunstutsmykning av den nye renseanleggspipa på Odderøya. Om lag 1 million kroner skal brukes på kunstprosjektet.

Pipekonkurranse

En skisse av stålpipa slik den vil se ut på toppen av Odderøya når renseanlegget står ferdig.

Foto: Kristiansand Kommune

Kristiansand kommune skal bygge et nytt renseanlegg på Odderøya og på toppen av øya skal det monteres en 30 meter høy ventilasjonspipe i stål.

Kommunen vil at pipa skal bli et landemerke og i løpet av høsten vil kommunen invitere kunstnere til å komme med sine forslag på hvordan stålpipen skal se ut og hvordan den kan utsmykkes.

– Vi er nå i ferd med å gjøre ferdig konkurransegrunnlaget for utsmykning av stålpipa. I løpet av høsten vil vi invitere kunstnere til å foreslå hvordan pipa kan utsmykkes og utformes.

Det sier byingeniør Terje Lilletvedt til NRK.

Glad for støtten

Terje Lilletvedt

Byingeniør Terje Lilletvedt foran inngangen til nåværende renseanlegg på Odderøya.

Foto: Håvard Raustøl / NRK

Kristiansand har nå i underkant av 1 million kroner som skal brukes til den kunstneriske utsmykningen av den nye ventilasjonspipa på Odderøya.

– Vi søkte om penger fra KORO (red.anm. statens fagorgan for kunst i offentlige rom) og vi fikk full uttelling på vår søknad om penger til prosjektet. Vi har fått 335.000 kroner fra KORO og har nå totalt i underkant av 1 million kroner å bruke på dette prosjektet, sier Lilletvedt.

KORO mener at Odderøya i Kristiansand har et stort potensiale som et kraftsentrum for kunst og kulturproduksjon.

«I tillegg til at søknaden innvilges, oppfordrer vi kommunen til å søke midler til forprosjekt for videre satsing på stedsutviklende kunstproduksjon», heter det i brevet fra KORO.

Lilletvedt sier det er bra for pipe-prosjektet at de økonomiske rammene nå er klarlagt.

– Det er bra for kunstnerne at de vet rammene for prosjektet og at de vet hvor mye de kan "leke" seg for, sier Lilletvedt med et smil.

Han håper og tror at mange kunstnere ønsker å delta i prosjektet og ser viktigheten av at dette kan bli et landemerke midt i innseilingen til Kristiansand.

God tid

Byingeniøren sier man har god tid i forhold til dette utsmykningsprosjektet.

Hele det nye renseanlegget skal ifølge Lilletvedt stå ferdig i 2017/2018 og stålpipa er noe av det siste som skal monteres.

– Vi har god tid i forhold til å finne en optimal og god kunstnerisk løsning. Det er jo lenge til pipa skal stå ferdig, avslutter Lilletvedt.