Kun 14.000 kroner i Quart-kassa

Årets jubileumsutgave av Quartfestivalen har en totalgjeld på 3,4 millioner kroner, mens samlede aktiva i konkursboet bare er på 14.313 kroner. Det viser bostyrerens innberetning og registrering.

Quartfestival 2016

Sviktende billettsalg ga arrangørene av Quartfestivalen 2016 en økonomisk nedtur.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Jubileumsfestivalen Quart 25 i juni i år ble en økonomisk nedtur for arrangørene i selskapet Quartfestivalen AS.

I styremøtet den 15. juli ble det besluttet å begjære oppbud.

Årsaken til konkursen er at det ble solgt langt færre billetter enn man hadde budsjettert med på forhånd og langt færre enn det som var nødvendig for at driften skulle gå i balanse.

Bjørn Hübert Senum

Advokat Bjørn Hübert Senum.

Det skriver bostyrer Bjørn Hübert Senum i innberetningen før første skiftesamling den 31. august.

Ifølge Senum solgte arrangørene 6000 billetter til årets festival i Kristiansand, mens det hadde vært nødvendig å selge cirka 10.000 billetter for å gå i balanse økonomisk.

14.000 i kassa

Verdiene i selskapet er nå gjennomgått og det eneste som ble påvist ved registreringen av boet var 1989 kroner på en bankkonto.

Det er senere avklart at Quartfestivalen hadde penger til gode fra Bislet Bilutleie AS der det var innbetalt et forskuddsbeløp, og der forskuddet viste seg å være noe høyere enn fakturaens sluttsum, og Quartfestivalen fikk tilbakebetalt penger.

Quartfestivalen står dermed igjen med 14.133 kroner i pengekassa, pluss verdien av aksjene i datterselskapet Q25 Quadradurmusivalen AS, som i dag er et tomt selskap.

Datterselskapet er ikke omfattet av konkursen, men aksjene tilhører konkursboet og det arbeides med salg av disse aksjene.

Ut over dette er det ikke registrert andre utestående fordringer som kan gi mer penger i Quart-kassa, ifølge innberetningen.

29 krever penger

Så langt har 29 fordringshavere krevd penger fra konkursboet.

Kravene beløper seg til litt over 770.000 kroner.

I oppbudsbegjæringen og i tingrettens kjennelse om konkursåpning er selskapets samlede gjeld oppgitt til cirka 3,4 millioner kroner.

Dette inkluderer blant annet lønnskrav fra ansatte i selskapet, samt et stort krav fra selskapet Mjas AS, som ikke er meldt i boet.

Så langt er det heller ikke meldt skattekrav og merverdiavgiftskrav i boet.

I oppbudsbegjæringen er artistskatt stipulert til cirka 685.000,- kroner.

Det er til nå sendt inn lønnskrav fra 35 arbeidstakere til NAV Lønnsgaranti og alle har avtaler om at feriepenger er inkludert i lønnsbeløpet. Til sammen utgjør disse kravene 288.925 kroner.

Saken avsluttes før jul?

Bobehandlingen har så langt ikke påvist forhold som har gitt grunn til å oversende saken til politiet, ifølge bostyrers innberetning.

Store deler av bobehandlingen er nå ferdig, men ferdigbehandling av lønnsgarantisakene gjenstår.

Videre må det foretas en nærmere gjennomgåelse av kontoutskrifter og regnskapsbilag i tiden etter april i år.

Bobehandlingen vil kunne avsluttes i løpet av 4–5 måneder avhengig av hvor lang tid lønnsgarantisakene vil ta, skriver bostyrer Bjørn Hübert Senum i konkursinnberetningen.