Kritikk mot Gitmark

Rolf Terje Klungland (Ap), mener Peter Gitmark (H) er useriøs i sin kritikk av regjeringens satsning på sørlandsveiene.

Stortingsrepresentanten mener Gitmark motarbeider veisamarbeidet agderrepresentantene har stått for på Stortinget.

Og Gitmark får også kritikk fra Arbeiderpartiets Freddy de Ruiter.

Han mener Gitmark maler fanden på veggen når det gjelde universitets og høgskolesektoren.

- Angrep er det beste forsvar, sier de Ruiter.

- Regjerningen øker forskningsfondet nå med 10 milliarder kroner, og hvis noen mener det er å kutte i forskning, må de ta et kurs i praktisk, enkel matematikk, sier de Ruiter.

Svarer på kritikk

de Ruiter og Klungland svarer altså på kritikk fra Gitmark på NRK Sørlandet fredag.

- Stamveien er det viktiste. Jeg er fryktelig skuffet over at regjeringen nå i i en så god tid økonomisk, ikke klarer priorietere midler til E 18 og E 39 som er livsnerven på Sørlandet, sa Gitmark.

Høgskolen

Han pekte blant annet på E 39-strekningen fra Osestad til Herdal som inneholder den ulykkesbelastede strekningen langs Lenesfjorden.

Peter Gitmark reagererte også kraftig på at Høgskolen i Agder opplever et kutt på fem og en halv million kroner. Han sier forskningen vil lide fordi HiA heller ikke har fått noen nye stipendiatstillinger