NRK Meny
Normal

Budsjettvinnere og -tapere

Vei og kultur er budsjettvinnere, mens Høgskolen i Agder får redusert de statlige overføringene.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i formiddag er det bevilget mer penger asfaltering og bedre veivedlikehold i landsdelen.

Kulturløftet til regjeringen vil bli hørt og sett i Agder-fylkene. Mange institusjoner har fått økninger. Noen betydelige.

Taperne er i første rekke utdanningsinstitusjoner. Høgskolen i Agder får redusert overføringen fra staten.

Vei

 Det blir bedre veier i landsdelen, lover veisjef i Region Sør, Andreas Setsaa.  Det er satt at betydelige midler til asfaltering og annet vedlikehold i statsbudsjettet. 

Midlene er øremerket allerede planlagte og vedtatte prosjekter, og vil blant annet bety en betydelig opprusting av eksisterende veinett.

 

Kultur

Kristiansand Symfoniorkester  får en million kroner ekstra til å ansette strykere, Agder Teater en million til satsing i Fjæreheia. Og til Trafo.no - nettsted for unge kunstnere - øker overføringen fra 500 000 til over 800 000. Også Bomuldsfabrikken i Arendal  får 300 000 kroner ekstra.

Hvorvidt Quart blir den ene norske rockefestivalen som blir knutepunktfestival, altså med fast post på statsbudsjettet - det avgjøres først neste år.

Utdanning

Taperne i statsbudsjettet er i første rekke utdanningsinstitusjoner.

Høgskolen i Agder får redusert overføringen med 5.5 millioner kroner. Også Gimlekollen Mediehøgskole får mindre med dette budsjettet. Mens Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand, får det omtrent som før.

Miljø

Miljøprosjekter som forskning på tareskogdøden langs Skagerrakkysten er prioritert. Her vil regjeringen bruke 7.3 millioner kroner for å forske på det som ser ut til å ha redusert antallet levenede dyr i fjæra med en firedel der sukkertaren forsvinner.

Alle pågående kalkingsprosjekter får også penger.

Kommuneøkonomi

Når det gjelder kommuneøkonomi så blir det en noe mindre vekst enn landsgjennomsnittet i Vest-Agder, og noe mer i Aust-Agder.

Kraftkommunen Bykle er fortsatt rikingen i klassen her sør og vil fortsatt få meste å rutte med. Mens andre, som Søgne, ser ut til å få det økonomisk smalhans i det kommende året.