Krever hundene avlivet

Politidirektoratet har avgjort at de to hundene som gikk til angrep på en toåring og hans mor i Mandal i sommer skal avlives.

Hunder skambet barn og voksne

En hund av rasen fransk mastiff og en blandingshund - doberman/rottweiler som skambet tre personer skal avlives, ifølge Politidirektoratet.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Angrepet av hunder på lekeplass

På denne lekeplassen angrep hundene.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Agder politidistrikt vedtok i sommer at hundene skal avlives, men hundeeieren klaget vedtaket videre til Politidirektoratet.

Hundeeieren kan fortsatt klage avlivingsvedtaket videre til tingretten innen to uker.

I mellomtiden må han betale 12.000 kroner i måneden for oppbevaring av hundene, skriver Fvn.no .

Ble skambitt på lekeplassen

En to år gammel gutt var sammen med sin mor og sin 17 år gamle onkel på en lekeplass. Hundene befant seg bak et gjerde ved et hus i nærheten. Plutselig hoppet hundene, en fransk mastiff og en blandingshund mellom rottweiler og dobermann, over gjerdet over gjerdet og gikk til angrep.

Familie angrepet av hunder

De tre makedonske familiemedlemmene ble angrepet av hunder under et besøk til en slektning i Mandal.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Den unge mora beskyttet den lille gutten sin med sin egen kropp da de ble angrepet. men toåringen, mora og onkelen ble alle påført alvorlige bittskader. Moren mistet en bit av armen, mens onkelen og gutten fikk merker av kraftige hundebitt på ryggen.

Hundeeieren er siktet for grov uaktsomhet i forhold til å ikke ha kontroll på hundene.

Klager på vedtaket

Politiet krevde hundene avlivet og begrunnet avgjørelsen med hendelsen på lekeparken 4. juli, og tidligere episoder med de to hundene som kom fram gjennom vitneavhør. Etterforskningen viste at de to hundene også tidligere hadde vært involvert i angrep på både mennesker og andre hunder.

Hundeeieren, en 23 år gammel mann fra Mandal, påklaget vedtaket til Politidirektoratet – som i dag fastholder at hundene skal avlives.

Men hundenes endelige skjebne er ikke avgjort. Hundeeieren kan klage på vedtaket i direktoratet og til Fvn.no sier han at han vil påklage vedtaket inn for tingretten innen to uker. Deretter kan han bringe saken videre til lagmannsretten. Hundeeieren kan da bli pålagt å betale saksomkostninger.