NRK Meny
Normal

Kraftkritikk av Høyre-ordfører

Leder av Huseiernes Landsforbund i Vest-Agder, Espen Solum, går rett i strupen på Høyre-ordfører Per Sigurd Sørensen i Kristiansand og mener han ikke forholder seg til Høyres partiprogram når han er med på å øke eiendomsskatten i byen. De to er også rykende uenige om hvor mye skatten øker.

Espen Solum

Leder i Huseiernes Landsforbund, Espen Solum, har havnet i e-post-krangel med ordfører Per Sigurd Sørensen (H) etter økningen i eiendomsskatten i Kristiansand.

Foto: Leif Hallgeir Dalen / NRK

Høyre-ordfører Per Sigurd Sørensen og huseier-leder, Espen Solum, kritiserer hverandre i en e-post-veksling som NRK har fått tilgang til.

Bakgrunnen er omtakseringen av Kristiansands hus og eiendommer og økningen av eiendomsskatten.

Mandag ble de nye takstene og den nye eiendomsskatten lagt frem for alle byens innbyggere.

Den økte eiendomsskatten har fått Huseiernes Landsforbund til å se rødt og gå rett i strupen på Høyres ordfører Per Sigurd Sørensen og mener at Sørensen går mot Høyres partiprogram når det gjelder eiendomsskatt.

Sørensen på sin side gir klart uttrykk for at han er oppgitt over Espen Solum og mener huseier-lederen ikke er redelig i debatten om eiendomsskatt.

Ordføreren oppgitt

Per Sigurd Sørensen

Ordfører Per Sigurd Sørensen (H) får kritikk på grunn av eiendomsskatten, men tar til motmæle mot kritikken.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Espen Solum har offentlig gått ut med en kraftig kritikk av både omtakseringen og selve eiendomsskatten i Kristiansand.

Ordfører Per Sigurd Sørensen mener Solum ikke er redelig i sin argumentasjon.

I en e-post til Espen Solum skriver ordfører Per Sigurd Sørensen blant annet:

«Hvordan kan du påstå at 50 -100% økning ”er det typiske”, når du inderlig godt vet at samlet skatt for kommunen bare øker med 20% fra 2010-2012 (og deretter er den uendret fram til 2021)? Med andre ord kan gjennomsnittlig økning ikke være mer enn 20%. Og det betyr jo at når noen får 50 -100% økning (eller sågar 300%) – må jo samtidig en rekke andre få vesentlig lavere, når summen av det hele skal være 20%! Matematikkens lover gjelder selv i eiendomskattens verden.»

Ordføreren hevder videre at Høyre prinsipielt er mot eiendomsskatt, men at det er viktig at skatten blir mest mulig riktig når man først skal ha den.

Sørensen skriver videre:

«Da er det jo på sin plass å minne om Høyres program som omhandler eiendomsskatt, hvor det står: ”Høyre vil arbeide for at den reelle skattebelastningen for den enkelte boligeier ikke må øke”. Det er jo faktisk det vi nå har sikret!», skriver han.

Solum ser rødt

Dette får Solum til å se rødt og han mener at Høyres ordfører ikke forholder seg til Høyres partiprogram, snarere tvert i mot.

Her er deler av Solums e-post-svar:

«Jeg fastholder at skattegrunnlaget øker 50-100% fra dagens eiendomsskattnivå! Jeg redegjør for hva jeg har erfart siden takstene ble lagt ut i går. Du har ikke forholdt deg til partiets Høyres program -snarere tvert i i mot:

KrF-vedtaket er allerede sprengt. Det taket som ble satt på 265.000.000 vil fra 2012 være 300.000.000,- hensyntatt 7 promille som skattesats. I tillegg vil en betydelig nybygging de neste 10 årene gå rett i kommunekassen. Det at man først nå har bestemt reduksjonsfaktoren viser at man ikke har ønsket en åpenhet og ryddighet overfor velgere og huseierne. Det dokumentererer at det har vært en tilpasning av skattene for å få inndekket kr 265.000.000,-.»

Solum fortsetter:

«Du har valgt å ikke møte meg i debattprogrammer. Du har hatt svært upassende kommentarer om undertegnede og den organisasjon jeg representerer fra ordførerstolen i bystyret. Jeg forstår at det inngir respekt. Alt i denne prosessen mangler spor av skikkelighet og ideologi. Du vet hva du forpliktet deg til før valget. Da berømmet du Huseiernes Landsforbund for at vi hadde bragt eiendoms-skattesaken på kartet. Fvn refererer Høyres rolle som garantist helt korrekt i dagens avis. Å si at det var i tråd med partiets partiprogram ville være å overdrive.»

Peer Gynts bukkeritt

Og Solum gir seg ikke:

«Helt til slutt: Din helomvending med helskru i Eiendomsskattesaken fra ordførerkandidat til ordfører minner meg om din navnebror Peer Gynts bukkeritt. Her kommenterer Mor Åse rittet:

Ja, en løgn kan endevendes,
stadses op med brask og bram,
klædes i en nygjordt ham,
så dens magre skrot ej kendes.
Det er det, som du har gjort,
lagt alt så vildt og stort,
uglet ut med ørnerygge
og med alt det andet stygge,
løyet ligt og uligt væk,
skrønet ind slig måløs skræk,
at en kendes ej ved tilsidst,
hvad en længst har hørt og vidst!»

SI DIN MENING OM HUSEIERE, HØYRE-POLITIKK OG EIENDOMSSKATT!