Trolig kontroll på alvorlig bie-sykdom

Sykdommen åpen yngelråte er oppdaget hos 26 nye birøktere i Aust-Agder i løpet av de siste ukene. Men sykdommen har trolig ikke spredd seg ut av fylket.

Åpen yngelråte

Slik ser ei tavle som er rammet av åpen yngelråte ut. 26 nye birøktere i Aust-Agder må nå brenne sine kuber, i et forsøk på å få kontroll over smittespredning.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Rundt 500 bigårder i hele landet er kontrollert for den alvorlige bie-sykdommen åpen yngelråte, som i fjor ble oppdaget i Aust-Agder.

Alvorlig sykdom

Sykdommen er ifølge Mattilsynet i år bare påvist i Aust-Agder, noe som tyder på at sykdommen er under kontroll.

Da sykdommen ble påvist i i Aust-Agder i fjor, var det mange år siden sykdommen sist var påvist i Norge. Mattilsynet og Norges Birøkterlag ser svært alvorlig på saken, og har innført strenge restriksjoner for birøktere.

Utrydder bie-stammer

Om råten sprer seg kan få katastrofale følger for birøkterindustrien.

Sykdommen resulterer i at bielarver dør i kubene, før de har rukket å utvikle seg til arbeidsbier. På sikt kan infiserte stammer dø ut.

Ifølge Mattilsynet er det ikke farlig for mennesker å spise infisert honning.

Flere hundre kuber brennes

I fjor ble 31 bigårder sanert og flere hundre bikuber brent. Nå er altså nye funn av sykdommen gjort i Aust-Agder.

– Vi vil få en like stor sanering nå som i fjor, da 31 birøkterer ble sanert ut, sier distriktssjef i Mattilsynet i fylket, Rune Kristiansen.

26 birøktere i Aust-Agder må sanere sine bigårder umiddelbart.

Dermed er i alt 57 bigårder rammet av sykdommen i fylket.

Video BIE-KARANTENE-230810-SL-180912-SI_SL.mp4

SE VIDEO fra august 2010: Biesykdom fører til avlivning.

Trolig ikke spredd seg

Leif Øyvind Sivertsen

Leder av Aust-Agder Birøkterlag, Leif Øyvind Sivertsen, er selv hardt rammet av åpen yngelråte.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Leder av Aust-Agder Birøkterlag, Leif Øyvind Sivertsen, som selv ble hardt rammet i fjor, ser en positiv nyhet midt i all elendigheten.

– Der er kun funnet ett tilfelle av sykdommen utenfor Aust-Agder i år, og det var rett i nærheten av ett av fjorårets utbrudd. Vi er veldig glad for at det ikke har spredt seg, sier Sivertsen.

Sykdommen er ennå ikke stoppet, men Sivertsen hadde forventet enda flere utbrudd enn de har funnet, og tror altså at sykdommen ikke vil spre seg ut av Aust-Agder.

Ingen garantier

Rune Kristiansen

500 prøver fra hele Norge er analysert. Distriktssjef i Mattilsynet, Rune Kristiansen, tror åpen yngelråte oppsto i Aust-Agder.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Fortsatt venter Mattilsynet på et førtitalls analysesvar fra birøktere, men heller ikke Rune Kristiansen i Mattilsynet tror foreløpig ikke smitten har spredd seg ut av fylket.

– Vi har ikke påvist åpen yngelråte andre steder. Det betyr at det er sannsynlig at smitten har oppstått her i Aust-Agder, og spredt seg her.

– Tror du sykdommen er stoppet nå?

– Det er vanskelig å si. Vi må sanere ut det som er smittet nå og ta nye prøver på et seinere tidspunkt. Vi lever i håpet om at vi skal klare å fjerne sykdommen, sier Kristiansen.