Her trener barn og unge – kommunen bryter loven

Mugg, råte og mangel på toalett for handicappede er noe at det som er avdekket ved et idrettsanlegg i Kristiansand. – Oppsiktsvekkende, mener handicapforbundet.

Stein Tore Sorthe

Stein Tore Sorthe, kommunalsjef for kultur og idrett, viser litt av problemet med det gamle idrettsanlegget i Kristiansand som barn ferdes i.

Foto: Håkon Raa / NRK

Kristiansand kommune bryter loven, ifølge en befaringsrapport ved Kristiansand stadion.

«Slik anlegget fremstår er det et klart brudd på diskriminerings- og likestillingsloven», konkluderes det med.

Det er ingen adgang til hverken garderobe eller toaletter for bevegelseshemmede ved det 72 år gamle bygget som i dag defineres som et skolebygg.

HC-toalett Kristiansand stadion

HC-toalett brukt til lager.

Foto: Are Vegusdal / Miljørettet helsevern
HC-toalett Kristiansand stadion

Inngang til HC-toalett.

Foto: Are Vegusdal / Miljørettet helsevern
Inngang til garderober i 2. etasje ved Kristiansand stadion

Manglende HC-tilgang til garderobeanlegg i 2. etasje.

Foto: Are Vegusdal / Miljørettet helsevern
Vannskader Kristiansand stadion

Vannlekkasje fra dusj.

Foto: Håkon Raa / NRK
Råte i dusjanlegg

Råteskader i dusjanlegg.

Foto: Are Vegusdal / Miljørettet helsevern
Garderobe Kristiansand stadion

Nedslitt garderobe.

Foto: Håkon Raa / NRK
Råte- og lekkasjeskader

Råte- og lekkasjeskader i dusjanlegg.

Foto: Are Vegusdal / Miljørettet helsevern
Dusj Kristiansand stadion
Foto: Håkon Raa / NRK
Kristiansand stadion - råte

Råteskader i tak.

Foto: Are Vegusdal / Miljørettet helsevern

– Holder ikke mål

Det er også funnet avvik knyttet til vannlekkasjer, mugg og råte. Det er heller ingen ventilasjon i bygget som daglig brukes av skoleelever og idrettsklubber.

– Her må det gjøres noe veldig raskt for å få dette i noenlunde god standard, sier Dagfinn Haarr som er kommuneoverlege i Kristiansand.

– Dette brukes masse og er viktig for kommunens folkehelsearbeid. Dette holder absolutt ikke i år 2020, sier legen.

Norges Handikapforbund mener det historiske anlegget er en skamplett.

Dagfinn Haarr

Kommuneoverlege Haarr er sterkt kritisk til standarden ved det historiske anlegget.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Diskriminerende

– Dette er en alvorlig sak. Her er det helt åpenbart diskriminering. Det er helt tydelig hvilken status funksjonshemmede utøvere har i Kristiansand; uønsket, slår Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund, fast.

Stengte dører er et kjent problem for Norges Handikapforbund.

– Dessverre er det slik at Norge i dag er utilgjengelig for funksjonshemmede og diskrimineringen av dem er ofte regelen og ikke unntaket.

– Dette er særlig alvorlig for barn og unge som får beskjed om at de ikke får delta i en av de viktigste arenaene i samfunnet. Det er ganske alarmerende, sier Ørstavik.

Sunniva Ørstavik

Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund, er bekymret for hvilket signal som sendes ut til yngre barn og skoleelever når de ikke får delta på lik linje med funksjonsfriske.

Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen / LDO/Presse

– Frister å bygge nytt

I løpet av de siste årene har det kommet på plass regelverk som skal sørge for at skole- og barnehager skal bygges på en måte som ivaretar alle.

I idrettsenheten har det lenge vært kjent at anlegget ikke holder mål.

– Vi har fått bekreftet det vi ba om å få en rapport på, og det er at bygget ikke tilfredsstiller de kravene som gjelder når det kommer til bruken vi har her, forteller Stein Tore Sorthe. Han er sjef for kultur og idrett i Kristiansand.

Nøyaktig hva som kommer til å skje med anlegget er uvisst, men kommunalsjefen er klar på at noe gjøres, det til tross for en skral kommuneøkonomi.

– Vi diskuterer ganske ofte denne problemstillingen om hva som er mest økonomisk. Min mening er at vi bør vurdere å rive denne bygningen og få på plass et moderne bygg, sier Sorthe.

Generalsekretæren i Norges Handikapforbund er enig.

– Dette bør føre til at Kristiansand kommune gjennomfører strakstiltak. Dette er en skamplett for en by som har som slagord å være en by for alle, fastslår Ørstavik.

Stein Tore Sorthe

Stein Tore Sorthe innrømmer at tanken om å rive det eksisterende og få på plass moderne bygg er en fristende tanke.

Foto: Håkon Raa / NRK