NRK Meny
Normal

Klima kan utsette Rv9-utbygging

Skepsis til fremtidens klima kan forsinke arbeidet med ny riksvei 9 gjennom Setesdal. Veistrekkene som planlegges forbi flaskehalsene Skomedal og Frøysnes i Bygland ligger i områder som kan være rasutsatte.

Riksvei 9 Skomedal

Det spekuleres i om traseene forbi Skomedal og Frøysnes må legges lenger vekk fra berglia, der vegvesenet frykter at fremtidige ras vil ramme trafikken. (Arkivfoto)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Vegvesenet varsler at troen på mer nedbør i fremtiden gjør at de planlagte traseene nå må gjennomgås på nytt.

Frykter ras

Det er ennå ikke bestemt når veien skal bygges, men frykten for våtere klima gjør at veiutbyggingen kan komme på et enda senere tidspunkt enn det man ser for seg i dag.

Etter stein- og jordraset i september, på en annen del av riksvei 9 i Bygland, tok vegvesenet selvkritikk på grunn av manglende sikring.

Samtidig aktualiserte raset klimabekymringen ytterligere. Raset kom etter en periode med mye nedbør.

Fungerende veisjef i Aust-Agder, Erling Jonassen, sier det nå må utredes om de planlagte traseene er trygge.

– Vi ser at vi får jordras og stein som kommer ned. Både i driftssituasjonen og for nye prosjekter så må vi ta hensyn til dette, sier Jonassen til NRK.

Kan bli lagt lenger unna fjellet

– Disse (kommende) linjene ligger litt opp i skråningen, hvor det er bratt. Med bakgrunn i økt nedbørsintensitet og annerledes klima nå enn før, så må vi vurdere om linjene er rasfarlige og om det fortsatt er forsvarlig at de er de valgte linjene, sier Jonassen.

Dersom traseene skal flyttes bort fra dalsiden og nærmere fjorden, må arbeid gjøres om igjen.

– Hvis vi må velge en ny linje, så vil det sannsynligvis bli en utsettelse, sier Jonassen.

Erling Jonassen og Knut Austad

Erling Jonassen (t.v) sier vei-planene må revurderes på grunn av frykt for ras. Avtroppende ordfører Knut Austad ber om at vegvesenet tar en snarlig beslutning. Her på en annen del av Rv9.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ber om fortgang

Dette gjør at ny vei forbi Skomedal og Frøysnes trolig ligger lenger inn i fremtiden enn først antatt, noe som er dårlig nytt til alle som synes det går for sent på smal og svingete asfalt i Setesdal.

Avtroppende ordfører i Bygland, Knut Austad (Sp), mener ting i så fall må skje fort.

– Hvis det viser seg at ny tenking med nytt klima gjør at en må gjøre noe, så må den planleggingen skje umiddelbart, sier Austad til NRK.