Hopp til innhold

Kleppe blir medlem i Utlendingsnemnda

Regjeringen oppnevnte fredag 368 nye lekmedlemmer til Utlendingsnemnda (UNE). En av dem er Vidar Kleppe, tidligere leder i Demokratene.

Vidar Kleppe

Vidar Kleppe er utnevnt av regjeringen til å bli lekmedlem i Utlendingsnemnda (UNE).

Foto: Dalen, Leif Hallgeir / NRK

Vidar Kleppe har sittet på Stortinget for Vest-Agder Frp i to perioder, siste periode fra 1997 til 2001. Han har også vært leder for partiet Demokratene fra 2002 til mars 2012.

Nå er han valgt til å bli medlem av UNE der han kommer til å være med på å fatte viktige beslutninger når det gjelder asylsaker, statsborgerskapssaker og andre utlendingssaker.

– Jeg er ingen liberaler i slike saker, men rettferdig, sier Kleppe til Fædrelandsvennen.

Skal avgjøre asylsaker

Omtrent halvparten av medlemmene i Utlendingsnemnda er oppnevnt etter forslag fra frivillige organisasjoner.

Den andre halvparten er oppnevnt etter forslag fra Juristforbundet, Utenriksdepartementet og Justisdepartementet. Kleppe tilhører den sistegruppen.

Les også:

Til NRK sier Kleppe at han mener valget regjeringen har tatt er både klokt og fornuftig.

– Det er en kjempe hyggelig nyhet og jeg gleder meg til å ta fatt på denne jobben. Jeg har erfaring fra både Stortinget der jeg satt to perioder, fire år i justiskomiteen og fire år i kontroll – og konstitusjonskomiteen, sier han.

– En viktig jobb

Han har også vært medlem i kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter.

– Med den kompetansen og erfaringen jeg har kommer dette til å bli veldig interessant.

Kleppe legger ikke skjul på at det er en viktig og utfordrende jobb.

– Her vil man måtte ta avgjørelser som angår noe så viktig som hvem som skal få lov til å bo i Norge. UNE behandler mange ankesaker, så det blir spesielt og det er en viktig jobb, sier han.

– Restriktiv, men rettferdig

Justisminister Grete Faremo

Justisminister, Grete Faremo.

Foto: NRK

Kleppe sier han er restriktiv, men rettferdig.

– Vi har et regelverk som vi må forholde oss til, men det er jo slik at i et demokrati som Norge danner det regelverket et grunnlag for hvem som skal få opphold og hvem som ikke får opphold, sier han.

– Det er viktig å sette seg inn i de ulike sakene. Men jeg er ikke liberal i slike spørsmål, det skal ikke være fritt leide inn i kongeriket, slår Kleppe fast.

I 2011 ble 1120 saker avgjort i nemndsmøte. Hittil i år gjelder dette over 700 saker.

Vil ha ned behandlingstiden

Kleppe mener det er spesielt viktig at sakene som skal bli behandlet blir behandlet fort.

– Det er viktig at sakene blir behandler rettferdig og at man raskest mulig får avgjørelser i sakene slik at folk slipper å gå og vente i årevis på et endelig svar på om de får bli i Norge eller ikke, sier han.

– Dette med lang behandlingstid er jo noe regjeringen har fokusert på. Forhåpentligvis får vi gjort noe med dette på sikt slik at behandlingstiden går ned.

Justisminister, Grete Faremo, mener lekmedlemmene i UNE er viktige for rettssikkerheten.

– Lekmedlemmenes deltakelse i UNE er et viktig bidrag til rettssikkerheten på utlendingsfeltet, sier Faremo.