NRK Meny
Normal

Kan være en myte at selen ødelegger fiskebestanden

Fiskerne kan ha tatt feil om at selen gjør et stort innhogg i fiskebestanden de selv er interessert i. Et nytt forskningsprosjekt skal finne ut hva selen egentlig spiser.

Selkoloni Tvedestrand

Forskerne vil vite hva selen egentlig foretrekker å spise. Til tross for at de forsyner seg av fiskernes fangst i garnene, kan undersøkelser gjort andre steder, tyde på at de helst spiser andre arter enn fiskerne er interessert i. Bildet er fra en selkoloni i Tvedestrand.

Foto: Morten H. Storm

– Noen tror jo at selen spiser mye av fisken fiskerne vil ha, og at den gjør et stort innhogg i bestanden. Nå vil vi finne ut om dette virkelig stemmer, eller om det er en myte, sier viltrådgiver i Vest-Agder Fylkeskommune, Bård Lassen.

Fiskere på Sørlandet har krevd jakt på steinkobbe, siden de mener den ødelegger de attraktive fiskebestandene.

– Det er fort å skylde på selen når fisket går dårlig, men det kan være mye annet som spiller inn, sier Lassen.

Selen spiser andre arter

Undersøkelser Havforskningsinstituttet gjorde i Østfold, viste at selen stort sett spiste en art som heter øyepål:

– Det ene året viste analysene at selens mageinnhold besto av 85 prosent øyepål. Den spiser selvsagt også sei og torsk, men det er ikke hoveddietten.

Øyepål er en liten torskefisk som er meget tallrik og svømmer i stim.

Fiskere mener selen spiser fangsten i garnene, og det sier Lassen det ikke er grunn til å betvile:

– Fiskene i garn er selvsagt veldig lett tilgjengelig for selen, men vi vet for lite om hvor stort innhogg den egentlig gjør i bestandene.

Vil forske på hva selen spiser

I august skal Havforskningsinstituttet telle selbestanden på Agder. Det er nesten ti år siden forrige gang.

Seljakt i Fredrikstad

Det kan bli åpnet for seljakt på Agder. Her fra jakt på sel i Fredrikstad.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

I forbindelse med tellingen, skal det igang to forskningsprosjekt som er et samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Univeritetet i Agder og de to fylkeskommunene:

– Vi ønsker mer kunnskap om hva selen spiser av fisk og annet, og vi vil vite hvor den oppholder seg. Om den trekker østover, sier Lassen.

Han mener det er viktig å få dokumentert hva selen faktisk spiser, med tanke på at en telling kan resultere i jakt på steinkobbe.

Kan bli jakt på steinkobbe

I fjor var det telling av selbestanden i Vestfold og Telemark, noe som resulterte i kvotejakt på steinkobbe. Lassen tror det samme kan skje på Agder etter sommerens telling:

– I Vestfold og Telemark fant forskerne flere sel enn de hadde trodd, og da ble det åpnet opp for jakt.

Han håper lokalbefolkningen kan hjelpe med å fortelle hvor selen oppholder seg, og hvor mange de pleier å se, slik at tellingen i august blir enklere.

Fiskere i østlige deler av Aust-Agder krever at myndighetene nå åpner for seljakt. Det er observert uvanlig mye sel i området, og hele fangster med fisk er funnet ødelagt i følge fiskere.
Sjekk hvor mange sel vi fant på samme sted rett ved Lyngør i Tvedestrand.