Hopp til innhold

Kan gå for trefeltsvei

Ordførerne i Kristiansand og Stavanger er enige om å jobbe for utbedringer av E39, selv om det ikke blir firefeltsvei.

Leif Johan Sevland og Per Sigurd Sørensen

Leif Johan Sevland og Per Sigurd Sørensen undertegnet i dag en avtale som skal knytte sterkere bånd mellom byene.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kristiansand og Stavanger skal bedre samarbeidet mellom byene. I dag har kristiansandsorfører Per Sigurd Sørensen undertegnet en samarbeidsavtale med stavangerordfører Leif Johan Sevland.

Avtalen skal knytte sterkere bånd mellom byene, og føre til økt samarbeid for videre utvikling av landsdelene. Avtalen gjelder blant annet utdanning, næringsutvikiling og kultur.

Trefeltsvei et alternativ

Forbedringen av veistandarden på E39 ble debattert i dag, og de to ordførerne er enige om at veien mellom Stavanger og Kristiansand må utbedres så raskt som mulig, selv om det betyr at det ikke blir firefeltsvei.

– E39 er livsnerven mello de to byene. Den har en utrolig lav standard og mye må gjøres. Dette er to landsdelshovedsteder der det bor mange hundre tusen mennesker som i dag kjører på en vei som ikke holder i det hel tatt.

– Det som er spilt inn er muligheten for å ha tre felt vekselsvis på store deler av strekninga. Dette er for å komme videre, i stedet for å bare diskutere og ikke se at noe blir gjort, sier ordfører i Stavanger, Leif Johan Sevland.

Vil ikke E39 skal stoppe opp

– Det viktigste vi skal jobbe for er å forbedre veien, og da må vi tenke på hva som er mulig å gjennomføre innen overskuelig framtid. Hvis veien er å gå via en trefeltsvei mot en framtidig firefeltsvei, tror jeg det er det vi skal jobbe for, sier orfører i Kristiansand, Per Sigurd Sørensen.

– Alternativet kan være at ting stopper opp, og at vi ikke får noen ting, fordi vi diskuterer oss i hjel om noe som ikke lar seg gjennomføre. Det vil være tapende for alle parter.