Hopp til innhold

Jubler for ny styrking av Heimevernet

500 nye soldater skal inn i Heimevernet i høst: – Dette er en viktig styrking av heimevernet.

Nils Bernt Rinde

Områdesjef for Heimevernet i Lindesnes Nils Bernt Rinde jubler for flere soldater i heimevernet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Dette kjennes veldig bra. Når vi nå blir tilført mannskap og ressurser, så er det veldig flott for oss å kjenne på den tilliten vi blir gitt, sier områdesjef for Heimevernet i Lindesnes, Nils Bernt Rinde.

Etter gradvis nedskjæringer over tid, skal Heimevernet nå styrkes igjen.

Forsvarsbudsjettet ble i 2023 styrket med 172 millioner kroner til heimevernet.

Heimevernet i område Sira og Kvina

Heimevernet i Sira og Kvina skal får tildelt flere soldater som følge av styrkingen av heimevernet.

Foto: privat

Kvinner og menn som har gjennomført førstegangstjenesten kan bli kalt inn i Heimevernet.

Noen blir direkte overført til Heimevernet etter førstegangstjenesten. Også de som ikke umiddelbart ble kalt ut, kan nå bli bedt om å stille til tjeneste.

– Jeg regner med at de som har sittet hjemme i mange år også blir kalt inn. Det er ikke flust med personell fra førstegangstjenesten. Så her er det begge deler, sier Stein Rune Eie, områdesjef for Heimevernet i Sira og Kvina.

Det er nå reserven med vernepliktige mellom 18 og 44 år som kalles inn.

Viktig styrking

Dette er en viktig styrking av Heimevernet. Vi er en ressurs som er til stede i alle kommunene i hele landet, sier Rinde.

Han mener det er behov for at samfunnet har en beredskap som er forberedt på ulike scenarioer.

– Når vi ser det som skjer rundt oss i verden er det åpenbart at det er behov for et sikkerhetsnett på hjemmebane.

Bilde av Stein Rune Eie områdesjef for heimevernet i Sira og Kvina

Stein Rune Eie er områdesjef for heimevernet i Sira og Kvina i Agder.

Heimevernet i Sira og Kvina.

Kompaniet jobber med overvåkning, kontroll og sikring av sivile og militære objekter i området.

Kompani i heimevernet på Sira og Kvina

Kompaniet som består av to tropper, skal nå få rundt 40 nye soldater.

Heimevernet i Sira og Kvina.

Det gjør at de kan utvide med en tropp.

Flest i Agder og Rogaland

På landsbasis blir 500 nye soldater kalt inn i Heimevernet, 200 av disse kalles inn i Agder og Rogaland.

Agder og Rogaland ble sammenslått til ett heimevernsdistrikt for flere år siden, og ble da landets største heimevernsstyrke.

– Det vi nå ser med den nasjonale styrkingen, er at Agder og Rogaland raskt kan oppbemanne og styrke strukturen, sier Rinde.

Nils Bernt Rinde

Nils Bernt Rinde forteller Heimevernets primæroppdrag er vakt og sikring.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sikring av strømnettet er ifølge Rinde en viktig del av Heimevernets oppgaver i Agder.

Heimevernet sitt primæroppdrag er vakt og sikring, og å bevokte. Vi har en veldig viktig samfunns infrastruktur spesielt knyttet til strømnettet. Det er typiske oppdrag som kan være relevante for oss i Heimevernet.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 01 1,08 kr
Dyrest kl. 08 1,73 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %