Islamkritisk organisasjon truer bibliotek med søksmål

Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), liker ikke betingelsene de har fått for å holde opplysningsmøte på Kristiansand Folkebiblioteket.

Sian demonstrerer utenfor Stortinget

Leder for organisasjonen Stopp Islamiseringen av Norge, Arne Tumyr. Her under en demonstrasjon foran Stortinget i Oslo i 2011.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Den islamkritiske organisasjonen ble i 2013 nektet å holde opplysningsmøte på folkebiblioteket i sørlandsbyen.

I august i år grep Sivilombudsmannen inn, og ba kommunen gjøre en ny vurdering.

Biblioteket har nå innvilget søknaden fra SIAN, men med fem særegne betingelser. Det liker ikke leder i den islamkritiske organisasjonen, Arne Tumyr.

– Biblioteket forsøker å kneble oss. Betingelsene begrenser ytringsfriheten vår, sier Tumyr.

Biblioteksjef i Kristiansand, Anne Kristin Undlien, sier til NRK at hun ikke vil kommentere anklagene i media, før hun får en offisiell klage fra Tumyr.

Arne Tumyr og biblioteksjef Anne Kristin Undlien

Arne Tumyr forventer at biblioteksjef, Anne Kristin Undlien, (foran) forandrer på retningslinjene hun har gitt «Stopp Islamiseringen av Norge».

Foto: Odd Rømteland / NRK

Dette er betingelsene fra biblioteket:

 • I forkant av annonsering av møtet skal opplegget til SIAN godkjennes av biblioteksjef og møtedato avtales.

 • SIAN får ansvar for å skaffe en uavhengig møte- og debattleder til arrangementet. Det vil si en som ikke er medlem av SIAN og heller ikke en politiker som helt eller delvis sympatiserer med SIAN.

 • Opplegget for møtet blir for øvrig slik du har skissert: du får 45 minutter til å holde foredrag. Deretter følger meningsutvekslingen. Møtet finner sted en avtalt dag kl 19.15 – 21.15. Tittel på programmet kan være det du har ønsket opprinnelig.

 • Sivilombudsmannen er tydelig på at bibliotekene ikke er en arena for rene vervemøter for ulike organisasjoner. SIAN som organisasjon skal ikke være i fokus under møtet.

 • Sivilombudsmannen framhever at SIANS synspunkter av mange kan oppleves som ensidige og krenkende, men at det likevel er synspunkter vernet av ytringsfriheten. Biblioteksjefen legger til grunn at SIANs ytringer under møtet skal være lovlige.

  Kristiansand folkebibliotek

  Konflikten mellom Kristiansand folkebibliotek og SIAN-lederen har pågått siden 2013.

  Foto: Leif Dalen / NRK

Vurderer søksmål

– Biblioteksjefen krever å godkjenne både opplegget vårt, og møtelederen vår. Dette er krav som ingen andre organsisasjoner får når de skal holde møter på biblioteket, sier Arne Tumyr.

Arne Tumyr, leder, Sian

Arne Tumyr vurderer å saksøke Kristiansand folkebibliotek.

Foto: Marianne Holden / NRK

Han skal nå skrive et klagebrev til Kristiansand folkebibliotek.

Dersom biblioteksjefen ikke endrer betingelsene, vurderer Tumyr søksmål.

– Da vil vi ha muligheten å gå til søksmål for diskriminering og forskjellsbehandling, men det er siste utvei, sier Tumyr.