«Stopp islamiseringen av Norge» får ikke bruke bibliotek

Kulturstyret i Kristiansand kommune mener det er riktig å nekte organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) å holde møte på Kristiansand Folkebibliotek.

Created by InfoDispatcher

Arne Tumyr leder i dag Agder-avdelingen av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN). Han møtte selv opp for å følge kulturstyrets behandling av klagen på at organisasjonen ikke får leie møtelokaler på Kristiansand folkebibliotek.

I desember søkte SIAN om å få leie lokaler i Kristiansand folkebibliotek for å ha et opplysningsmøte om organisasjonens ståsted og synspunkter, men søknaden ble avslått.

Biblioteksjef Anne Kristin Undlien fremholdt i sitt avslag at formålet til SIAN og opplegget for det planlagte opplysningsmøtet, ikke samsvarer med de verdiene som Kristiansand kommune og folkebiblioteket legger til grunn for sin virksomhet.

Det er svært beklagelig at vi ikke kan slippe til og fortelle hva vi står for. For det vi forteller om islam er ganske skremmede.

Arne Tumyr, leder, SIAN

Onsdag kveld fikk hun støtte for sitt syn i Kulturstyret, som opprettholdt avgjørelsen med fem mot tre stemmer.

– Biblioteksjefen har dette ansvaret. Jeg synes det ville være utidig å overprøve biblioteksjefen i denne saken, sier fungerende leder for kulturstyret, Harald Sødal.

– Ytringsfriheten er bare en fasade

SIAN-leder i Agder, Arne Tumyr er skuffet over vedtaket. Han mener dette er ett av mange eksempler på at ytringsfrihet bare er en fasade

– Når det kommer til et konkret og ømt punkt stikker man ytringsfriheten under teppet og bruker andre begrunnelser for at man ikke ønsker debatt om islam, sier Tumyr.

Artikkelen fortsetter under bildet

Arne Tumyr og biblioteksjef Anne Kristin Undlien

Arne Tumyr og biblioteksjef Anne Kristin Undlien fulgte begge kulturstyrets behandling av saken torsdag ettermiddag.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Tumyr hevder at organisasjonen vet svært mye om islam, og at det ikke er likebehandling når for eksempel muslimske organisasjoner slipper til i biblioteket.

– Det er ingen som kan og vet så mye om islam som oss i SIAN. Vi har studert dette nå i ti år og vi kan dette. Likevel vil ikke byens folkevalgte høre på hva vi har å si, sier han.

– Det er svært beklagelig at vi ikke kan slippe til og fortelle hva vi står for. For det vi forteller om islam er ganske skremmende, sier Tumyr.

– Legger lokk på ytringsfriheten

Sissel Andersen i Fremskrittspartiet (Frp) synes vedtaket er trist. Hun stemte for et tilleggsforslag som gikk ut på å anmode biblioteksjefen om å se på saken på nytt.

– Nå er det lagt lokk på ytringsfriheten med kulturstyrets velsignelse. Jeg synes dette er en kinkig og trist sak, sier hun.

Klaget på vedtaket

Arne Tumyr hadde klaget på biblioteksjefens vedtak. Derfor havnet den i Kulturstyret. I klagen skriver Tumyr at det er vanskelig å forstå avgjørelsen. Han mener biblioteksjefens avslag strider mot demokrati, likebehandling og ytringsfrihet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kulturstyret Kristiansand kommune

Etter å ha mottatt klagebrev fra organisasjonen SIAN, tok kulturstyret i Kristiansand kommune tok opp saken på møtet onsdag ettermiddag.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– Ingen nye opplysninger

Kulturdirektør Stein Tore Sorthe skriver i sakspapirene til møtet at han etter grundig gjennomgang av klagebrevet fra SIAN ikke finner ny informasjon som gir grunnlag for å endre på tidligere beslutning.

Han fastholder at et opplysningsmøte i regi av Stopp islamiseringen av Norge ansees ikke å være i samsvar med den arrangementsprofil som er ønskelig på biblioteket, og hadde før dagens møte følgende forslag til vedtak:

  1. Kulturstyret anerkjenner biblioteksjefens rolle som forvalter av bibliotekets formål som uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.
  2. Klagen tas ikke til følge.