Må vurdere SIAN-søknad på nytt

Sivilombudsmannen ber Kristiansand kommune behandle søknaden fra Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) på nytt. De fikk nei da de ville bruke folkebiblioteket.

Kristiansand folkebibliotek

Her ønsket SIAN å holde informasjonsmøte, men fikk nei. Nå kan saken få ny behandling.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Begrunnelsen kommunen har gitt for å avslå søknaden er ikke i tråd med folkebibliotekloven, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger til NRK.

Arne Tumyr og biblioteksjef Anne Kristin Undlien

Ikke enige: Arne Tumyr i SIAN og biblioteksjef Anne Kristin Undlien.

Foto: Odd Rømteland / NRK
Portrett av sivilombudsmann Aage Thor Falkanger

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger ber Kristiansand kommune se på søknaden fra SIAN på nytt.

Foto: Sivilombudsmannen

Striden rundt den islamkritiske organisasjonen SIAN og leie av bibliotekets lokaler i Kristiansand startet i desember 2013.

Da søkte daværende leder Arne Tumyr og organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge om å holde et opplysningsmøte i folkebiblioteket i slutten av februar året etter.

Søknaden ble avslått av biblioteksjefen, og Tumyr klagde på avgjørelsen.

Sivilombudsmannen ber nå Kristiansand kommune behandle søknaden på nytt, to og et halvt år etter den forrige runden.

Offentlig samtale

– Bibliotekene skal være arenaer for offentlig samtale og debatt, og dermed kan man ikke nekte å leie ut lokaler fordi arrangørens synspunkter er i strid med kommunens eller bibliotekets verdier, sier Falkanger.

Han understreker at biblioteket er i sin fulle rett til å ha stor innflytelse på hvordan opplegget på et arrangement skal være.

Da bibliotekstriden raste i 2014, ønsket SIAN å gjennomføre et informasjonsmøte på 45 minutter. Det syntes biblioteksjef Anne Kristin Undlien i Kristiansand virket for ensidig.

Hun vil ikke kommentere vedtaket fra Sivilombudsmannen ennå, men sier hun jobber med saken nå.

– Jeg fikk brevet i går, og jeg synes det er et bra brev, sier Undlien til NRK.

– Ligger føringer i loven

Ifølge sivilombudsmannen kan dermed ikke Kristiansand kommune selv velge hvilke arrangementer de vil ha eller ikke.

– Det ligger føringer i loven på at bibliotekene skal være arenaer for debatt og samtale, sier Falkanger, som sier dette også har med ytringsfrihet å gjøre.

Ifølge den fem sider lange begrunnelsen fra Sivilombudsmannen, må nå Kristiansand kommune vurdere saken på nytt.