Hver tiende 13-16-åring har forsøkt å ta sitt eget liv

En undersøkelse med 450 ungdommer i alderen 13–16 i Lyngdal viser at hver tiende av de spurte har forsøkt å ta livet sitt. Samtidig har hver tredje av førsteårselevene på videregående forsøkt å skade seg selv.

Psykiske lidelser

Selvdrap blant barn og unge er svært uvanlig, og det å skade seg selv har stort sett ikke noen sammenheng med ønsket om å ta sitt eget liv, sier ungdomsforsker Lars Wichstrøm til Farsunds Avis. (ILLUSTRASJONSBILDE)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I undersøkelsen «Ung i Lyngdal», som nylig er gjennomført blant skoleelever i alderen 13 til 16 år, kommer det isolert sett frem sterke tall, skriver Farsunds Avis.

Stygge tall

Selv om lyngdalsungdom flest har det bra, oppgir hver femte elev i ungdomsskolen og hver tredje på første trinn i videregående at de har forsøkt å skade seg selv.

Hele ti prosent sier de har forsøkt å ta sitt eget liv.

Samtidig sliter hver femte lyngdalsungdom med nattesøvnen.

Nesten 450 skoleelever har deltatt i undersøkelsen.

Vil ikke svartmale

Trine Aunevik

Trine Aunevik i SLT i Lyngdal.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Koordinator i Samordning av lokale kriminalforebyggende tiltak (SLT) i Lyngdal, Trine Aunevik, mener likevel det ikke er noen grunn til å svartmale.

– Hvis man tar utgangspunkt i undersøkelsen som er gjort, så viser den veldig mange gode tall og at de aller aller fleste ungdommene i Lyngdal har det veldig bra, sier Aunevik til NRK.no.

– Men den viser også at det er noen ungdommer som sliter på ulike områder, medgir Aunevik.

Overrasket ordfører

Ingunn Foss

Ingunn Foss er bekymret over hvor mange unge som sliter.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Ordfører Ingunn Foss i Lyngdal er overrasket over tallene i undersøkelsen.

– Jeg tenker at dette hørtes ut til å være et veldig høyt tall, sier Foss.

Hun har ikke sett detaljene i undersøkelsen og sier hun nå vil sette seg inn i dem, og se hva funnene er og hva som kan gjøres i forhold til dem.

– Sier denne undersøkelsen noe om hvilket liv ungdom i Lyngdal lever?

– Jeg synes det er bekymringsfullt hvis tallet er så høyt, så det må vi dykke ned i for å se hva som ligger i det, sier Foss.

Sjokkerte ungdommer

Ungdommer som har deltatt i undersøkelsen er svært overrasket over resultatene.

– Jeg skjønner meg ikke helt på disse tallene. Det var skikkelig drøyt at så mange prosent hadde prøvd å ta livet av seg selv, sier én.

– Jeg hadde ikke trodd det var så mange. For når du er rundt i Lyngdal så ser det ikke ut som folk har det så veldig vondt, som det ser ut som på disse tallene, sier en annen.

– Jeg skjønner det med søvnproblemet. For det er mange som sitter med dataen om natta eller kvelden og sånne ting, sier en tredje.

Mange spørsmål

Ungdommene mener for mange spørsmål på testen kan ha gjort at noen av dem som svarte kan ha fått nok og svart useriøst.

– Det er veldig kjedelig med slike tester, og denne var veldig lang. Selvfølgelig vil vi fort ut, påpeker en av tenåringene.

Aunevik i SLT sier det kan hende at testen har for mange spørsmål, men at kommunen følger retningslinjene ved slike undersøkelser.

– Det er forskningsinstituttet NOVA som har utarbeidet undersøkelsen. Vi tar utgangspunkt i de rådene de har gitt oss, sier Aunevik.

Grunnlag for videre ungdomsarbeid

Hensikten med undersøkelsen er å få mer kunnskap om hvordan det er å være tenåring i Lyngdal.

Undersøkelsen skal blant annet gi svar på hvor fornøyde Lyngdal-ungdommene er med livet sitt og hvordan de liker seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet.

Målet har vært å skaffe til veie informasjon som kan benyttes for å bedre oppvekstmiljøet. Resultatene skal brukes som grunnlag for ungdomspolitikken i årene som kommer og til å vurdere satsingsområder i det forebyggende ungdomsarbeidet.

Resultatene vil også bli tilbakeført til de skolene som elevene i undersøkelsen går på.

Ser på tiltak

Aunevik sier hun vil se på undersøkelsen som en helhet for å se hvor kommunen bør ta tak.

– Det er klart at noen tall har blitt vektlagt veldig og blitt sett på isolert. Men jeg ønsker at vi skal se undersøkelsen i en sammenheng. Vi sitter nå og jobber med tallene i forbindelse med en handlingsplan til SLT hvor vi skal sette inn tiltak, sier Aunevik.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Her trenger du ikke betale for tøy

Her trenger du ikke betale for tøy