Homobevegelsen reagerer på teori om overgripere

Sexolog Thore Langfeldt mener maskuline homofile peker seg ut som en interessant gruppe blant menn som forgriper seg på unge gutter.

Thore Langfeldt profil

Thore Langfeldt har jobbet med dømte overgripere i en årrekke. Han mener det finnes fellestrekk.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Ingen av de mennene vi har hatt hos oss som har forgrepet seg på unge gutter, har vært feminine, sier Langfeldt.

Sexologen viser til egen praksis og en studie som ble gjennomført ved Institutt for Klinisk Sexologi og Terapi.

Den tok for seg fellesnevnere hos menn som forgriper seg på gutter utenfor familien.

Tittelen «Å være homo var jo helt utenkelig» avslører noen av hovedkonklusjonene.

Den pekte nemlig på en bestemt samfunnsgruppe: Maskuline menn med en homofil legning i bunn, som av ulike grunner har problemer med å utvikle en homofil identitet.

Det får lederen av Foreningen for kjønns- og seksualitetsmanfold FRI til å reagere.

– Så vidt jeg vet er det bare han som påstår dette gjennom egen forskning. Dermed kan det fremstå som at majoriteten av overgripere er homofile. Det stemmer jo ikke. Hvordan forklarer da Langfeldt majoriteten av overgripere som er heterofile. Er det undertrykt heterofili? spør Ingvild Endestad retorisk.

En av årsakene i teorien var at mennene, som unge, hadde en maskulin oppførsel. Derfor mener Langfeldt at det ble vanskeligere for andre å tenke at guttene kunne være homofile.

– Den seksuelle utviklingen stopper opp

Det var også andre forhold som ble lagt vekt på i hovedoppgaven til Inga Marie Holst og Liv Norum.

Vanskelige oppvekstforhold med tydelig og uttalt motstand til homofili var en gjenganger hos deltagerne i undersøkelsen.

Egenopplevde seksuelle overgrep, utvikling av egen identitet og manglende emosjonell kontakt i familien ble også trukket frem som viktige elementer.

Jeg skulle ønske, i oppveksten min, at noen kunne prata med meg, og fortrolig fortalt meg om kroppens utvikling, og ja, i det hele tatt, i litt sånn fortrolige former, og fått, fått meg til å roe meg ned litt. Skjønt litt mer. Og ikke bare fartet rundt og famlet i skumringa.

Deltager i studiet "Å være homo var jo helt utenkelig"

– Veldig strengt undertrykkende seksualitet, fra foreldre eller kirkesamfunn, kan påvirke den seksuelle utviklingen slik at den stopper opp, sier Langfeldt.

Langfeldt brukes ofte som sakkyndig i straffesaker, blant annet i saken mot «Pål» som forelsket seg i både gutter og jenter. Han ble senere dømt for overgrep mot flere mindreårige gutter.

For å få bukt med seksuelle overgrep, mener Langfeldt samfunnet har alt å tjene på å anerkjenne homofili ovenfor barn og unge på en åpen og tolerant måte.

– Skummel ligning

Ordene klinger både godt og dårlig hos Ingvild Endestad. Hun er enig i at det å ikke få utvikle en trygg seksualitet er viktig for både heterofile og homofile, men tar avstand til det hun mener er stigmatisering av en hel gruppe.

Ingvild Endestad

Ingvild Endestad i FRI reagerer på teorien om hvem som forgriper seg på unge gutter.

Foto: Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Hun er imidlertid enig i at det er viktig med trygge rammer for å utvikle sin seksualitet.

– Det å ikke utvikle en trygg og god seksualitet er viktig for alle, og mangelen på denne muligheten vil kunne påvirke den seksuelle atferden, sier hun og legger til:

Denne parallellen er farlig dersom man faktisk ønsker at homofile skal få lov til å utvikle en trygg seksualitet, avslutter Endestad.