Hopp til innhold

Henlegger sak mot Agder politidistrikt

Spesialenheten for politisaker har henlagt en anmeldelse mot Agder politidistrikt. Anmelder mente at politiet uriktig påla et bibliotek å stenge under en demonstrasjon.

Spesialenheten viser til at politiet påla biblioteket å stenge av sikkerhetsmessige årsaker. Det ble ikke startet etterforskning da det var usannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.