Hopp til innhold

Helseforsker: Ikke uvanlig at politikere overstyrer faglige råd

Tross styrevedtak og faglige råd om nedleggelse av akuttkirurgien i Flekkefjord, har politikerne slått ring om sykehuset på Sørlandet. – Det er ikke alltid politikk og fag spiller på samme lag, sier professor Terje P. Hagen.

Operasjonsstue Flekkefjord Sykehus

I løpet av tre siste årene har Helsetilsynet avdekket lovbrudd ved sykehuset i Flekkefjord 15 ganger.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kampen om lokalsykehuset i Flekkefjord har vært lang. Fakkeltogene har vært mange og følelsene sterke. Lørdag kunne NRK fortelle om flere grove feil som har skjedd ved sykehuset de siste årene.

Vinteren 2017 så det mørkt ut igjen da seks av åtte styremedlemmer ved Sørlandet sykehus vedtok å legge ned traumemottaket og akuttkirurgien. Ledelsen mente det var bedre å legge det til sykehuset i Kristiansand.

Men kampen var på ingen måte over. Aksjonsgruppa mobiliserte, og da våren kom, prøvde helseminister Bent Høie å berolige bekymrede sørlendinger.

– Veldig mange sykehus som har følt seg truet av nedleggelsesspøkelset, kan føle seg trygge på at de kan videreutvikle seg som akuttsykehus, sa Høie da han la frem Nasjonal helse- og sykehusplan.

Opprinnelig hadde Høie foreslått at Flekkefjord skulle miste akuttkirurgitilbudet, men han måtte forholde seg til avtalene som ble inngått på Stortinget om Nasjonal helse- og sykehusplan.

Dermed var Flekkefjord sykehus fredet.

Politisk overprøving

Terje P. Hagen

Professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, Terje P. Hagen, sier det ikke er uvanlig at politikere overprøver faglige råd i helsesektoren.

Foto: Peder Bergholt / NRK

– At politikere overstyrer faglige vurderinger i slike saker, er ikke uvanlig, sier Terje P. Hagen, professor ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.

Han sier det er mange slike eksempler etter at sykehusreformen ble innført i 2002.

– Da fikk man et klart skille mellom politikk og fag. I utgangspunktet skulle helseforetakene selv bestemme hvor fødeavdelingene eller akuttberedskapen skulle være. Men siden den gang har vi mange eksempler på at politikere har overprøvd faglige interesser, sier Hagen, og trekker blant annet frem sykehusene på Gjøvik og på Odda.

De grove feilbehandlingene i Flekkefjord har skjedd også etter at sykehuset ble fredet av Høie.

Feilene har ført til at tilsynsmyndighetene har undersøkt mange alvorlige hendelser.

I løpet av de siste tre årene har det vært 28 tilsynssaker. 15 av disse har så langt endt med lovbrudd, fire er pågående saker.

Fire pasienter har mistet livet etter feilbehandling.

Politikk og fag – ikke på samme lag

I Helsetilsynets tilsynsmelding for 2018 spør tilsynet retorisk: «Politikk og fag – spiller de på samme lag?».

Uten å nevne navnet på sykehuset eller foretaket, beskriver Helsetilsynet prosessen bak beslutningen om å opprettholde den akuttmedisinske beredskapen ved Flekkefjord sykehus.

«Ledelsen (ved Sørlandet sykehus journ.anm.) hadde dermed et endelig vedtak om funksjonsfordeling som var besluttet av eierdepartementet, og som var på tvers av deres egen oppfatning av hvordan risiko for pasientsikkerheten best kunne reduseres.»

– Det er ikke alltid fag og politikk spiller på samme lag, sier Hagen.

Arbeidsplasser

Ifølge professoren må politikere ta hensyn til flere forhold, og mener at det er grunnen til at politikere overstyrer de faglige rådene.

– Politikere vektlegger at innbyggerne har et tilbud i nærheten av der de bor. I tillegg spiller behovet for arbeidsplasser og faglig kompetanse i lokalsamfunnet inn, sier Hagen.

Men har innbyggerne i Flekkefjord grunn til å føle seg tryggere med et lokalt akuttkirurgisk tilbud?

– Nei, det tror jeg ikke. Den faglige kvaliteten på tilbudet er minst like høy når aktiviteten er blitt sentralisert.

Han mener avstand betyr relativt lite, blant annet fordi sentralisering blir fulgt opp av styrking av prehospitale tjenester som bedre ambulanse- og helikopterdekning.

Fakkeltog

I Flekkefjord har de vært flinke til å mobilisere lokalbefolkningen. Fakkeltogene har samlet tusenvis av innbyggere og ropene har vært høylytte.

Ikke rør sykehuset vårt! Ikke rør sykehuset vårt!

Fakkeltog i Flekkefjord

Ledelsen ved helseforetaket har flere ganger ønsket å legge ned akuttkirurgien i Flekkefjord, og da de prøvde å legge det ned i 2015, samlet 5000 mennesker seg i gatene.

– Politikerne må lytte til folket, men det er ikke alltid slik at fakkeltog gir det beste tilbudet, sier Hagen.

Hva med Flekkefjord sykehus. Burde de heller ha lyttet til fagfolkene?

– Det kan tenkes. Det finnes mange argumenter for å lytte til fagfolkene, sier Hagen.

– Stortingets beslutning

Anne Grethe Erlandsen

Statssekretær hos Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen sier det er Stortinget som overprøvde de faglige rådene.

Foto: Ola Hana / NRK

Statssekretær hos Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, sier at de opprinnelig la frem en plan om mer sentralisering enn det som ble vedtatt på Stortinget.

– Det er Stortinget som har gjort disse vedtakene. Vår jobb er da å sørge for at vedtakene blir gjennomført på en forsvarlig måte, sier Erlandsen.

Hun sier videre at Sørlandet sykehus er forpliktet til å følge opp beslutningen.

– Det innebærer at det skal være beredskap innenfor kirurgiske områder i Flekkefjord, og den skal være av like god kvalitet der som andre steder.

Fagdirektør ved Sørlandet sykehus, Per Engstrand, sier de når har iverksatt tiltak for unngå nye feiloperasjoner. Fra april skal spesialister fra Kristiansand pendle til Flekkefjord for å operere.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,17 kr
Dyrest kl. 18 1,38 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 5,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,4 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %