Hopp til innhold

Har målt feil luftkvalitet i årevis

Luftkvaliteten i Kristiansand kan være betydelig dårligere enn det de offisielle målingene har vist.

Luftkvaliteten i Kristiansand kan være betydelig dårligere enn det målingene har vist. Det er nemlig feil på måleutstyret, og Miljødirektoratet truer med bøter dersom ikke kommunen rydder opp.

Se tv-reportasje.

Måleapparat

Dette apparatet har sviktet i målingen av NO2-verdier i lufta ved Gartnerløkka i Kristiansand.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Målestasjon luftkvalitet

Her er inntaket til målestasjonen på Gartnerløkka.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Luftforurensning

Kristiansand kommune risikerer bøter dersom de ikke ordner opp i målingene av luftkvalitet.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Eller bedre. Ingen vet, fordi måleutstyret er feil, ifølge et brev fra Miljødirektoratet til Kristiansand kommune.

Man må tilbake til 2011 for å finne tilfredsstillende kvalitet på luftmålingene, skriver direktoratet i et brev til kommunen.

Nå blir Kristiansand kommune avkrevd en forklaring på hva som har skjedd og en løsning innen 10.november.

Kan få bøter

Det kan også vanke bøter dersom ikke kommunen rydder opp.

Miljødirektoratet minner om at Kristiansand skal ha et permanent overvåkingsprogram med minst to målestasjoner for å måle luftkvalitet etter § 7-11 i forurensningsforskriften.

Det er nitrogendioksid (NO2) som blir målt. Eller rettere, skulle ha blitt målt.

Det ble utført målinger av luftforurensning fra trafikken gjennom Vestre Strandgate fra 2003 til 2009. Kun i to av disse sju årene har apparatet fungert tilfredsstillende.

Fungerte i 2010

Siden 2009 har målestasjonen for trafikk stått på Gartnerløkka, og der har målestasjonen fungert kun i 2010, skriver direktoratet.

Luftkvaliteten i byen, litt lengre unna den tetteste trafikken, har blitt målt ved Stener Heyerdahl omsorgssenter. Der har målingene gitt såkalt «tilfredsstillende datafangst» i kun tre av elleve år, i 2011, 2007 og 2005.

– Befolkningen får ikke den informasjonen den har krav på, påpeker Miljødirektoratet.

Kommunens ansvar

Alena Bohackova

Alena Bohackova er rådgiver i Kristiansand kommune. Hun er ikke fornøyd med målestasjonenes feil.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK
Alf Inge Helle

Senioringeniør Alf Inge Helle sier at kravet fra Miljødirektoratet tas alvorlig, og at en av målestasjonene skal få nytt utstyr.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Dette er kommunens ansvar, heter det. Og kommunen deler bekymringen med direktoratet.

– Vi synes også det er uheldig, fordi årsgjennomsnittet er viktig for oss, sier Alena Bohackova, rådgiver i Kristiansand kommune.

Kommunen må holde seg under et visst nivå av NO2 gjennom året. Når målingene ikke har god nok kvalitet, vet man ikke hvor høye verdiene er.

– Dermed kan de være høyere?

– Eller lavere, presiserer Bohackova.

En av målestasjonene skal fornyes

Statens Vegvesen er den instansen som gjennomfører målingene. Der har de fått med seg kravet.

– Vi tar det veldig alvorlig og vil gjøre alt for å rette opp i de problemene som har vært, sier senioringeniør i vegvesenet, Alf Inge Helle.

Før det har gått tre uker skal Bohackova i kommunen ha en løsning klar overfor Miljødirektoratet.

– Frykter du at Miljødirektoratet ikke vil være fornøyd med svaret dere kommer til å gi?
– Jeg håper de vil være fornøyd, avslutter hun.

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 04 1,1 kr
Dyrest kl. 19 2,53 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %