Hopp til innhold

Kontrollrommet Thor Jørgen satt i ble blåst inn: – Sikkerheten ikke ivaretatt

I flere år ble det varslet om utrygge forhold på arbeidsplassen, ifølge ansatt. Da det eksploderte ved avfallsanlegget, ble det sveiset i et innelukket rom med farlig avfall.

Thor Jørgen Hagen

Thor Jørgen Hagen skulle gå av med pensjon, og hadde siste arbeidsdag. Så smalt det.

Foto: privat

– Flammene fra eksplosjonen sto rett i nesa. Det som redda meg, var at jeg fikk et stort glass over meg, forteller Thor Jørgen Hagen (65).

Prosessoperatøren hadde sin siste dag på jobben før han ble pensjonist.

24. juni 2021 eksploderte det på avfallsanlegget Returkraft i Kristiansand.

Vinduet til kontrollrommet han satt i, ble blåst inn.

Porter føk 30 meter av gårde. Sju personer ble sendt til sykehus. To med alvorlige brannskader.

– Jeg blødde mye fra hodet og armene. Jeg husker ikke hva jeg tenkte.

Eksplosjon Returkraft
Brannfarlig avfall ble levert til Returkraft, selv om det ikke skulle det.
Eksplosjon Returkraft
Gassene fra avfallet skapte en svært brennbar dampsky.
returkraft 6
Gnister fra sveisearbeid som pågikk like i nærheten, satte fyr på dampskyen.

Det som reddet Hagen, var at glasset ikke knuste. Det ble liggende som et skjold over han.

– Kameraten min og jeg kom oss løs fra det tunge glasset, og ut av lokalet.

Nå har den eksterne rapporten, bestilt av Returkraft selv, blitt lagt frem.

En tankbil hadde kommet inn med brannfarlig avfall, selv om dette ikke kunne håndteres der, ifølge rapporten fra GexCon.

«Det påpekes at anlegget ikke er designet for mottak av stoffer som kan forårsake eksplosive atmosfærer i anlegget.»

I det samme, innelukka lokalet, ble det sveiset.

Leverandøren av avfallet, SAR A/S, sier til NRK at alt som ble levert denne dagen, var avtalt.

Da gnistene traff gassene fra avfallet, smalt det.

I rapporten står det:

« ... det var mange potensielle tennkilder men den som antente var entydig, sveising som foregikk i anlegget, luft er til stede i tømmehallen og brenslet ble levert ned lass-tippet den morgenen eksplosjon inntraff.»

returkraft 2

Da det eksploderte føk porter fra anlegget 25–30 meter av gårde før de havnet i en skrent.

Foto: Gexcon-rapporten

– Har krevd bedre sikkerhet i flere år

Hagen har jobbet ved Returkraft siden oppstarten i 2009.

Han sier ansatte bare har venta på at noe sånt skulle skje:

– Vi har flere ganger tatt opp at vi føler sikkerheten ikke er ivaretatt. Ledelsen har ikke gjort noe med det. Det er lettest å si at her er ingenting farlig.

Han har kjent seg utrygg på hva bilene har inneholdt.

– Vi har jo kjent lukta av det som har kommet inn med tankbiler. Senest for ett år siden var det en kraftig brann her.

Hagen mener kontrollen med innholdet er for dårlig. At man ikke kan stole blindt på en deklarasjon. Men at ledelsen ikke har gjort noe med det:

– Kompetansen på å sjekke er rimelig tynn. Men vi føler at vi ikke får noe svar fra ledelsen.

Rapporten konkluderer med at avfallet som førte til eksplosjonen, ikke skulle vært levert ved anlegget:

«Det er altså et betydelig avvik mellom antatt og faktisk kjemi på det leverte stoffet.»

returkraft 5

Slam med olje ble tatt inn på søppelanlegget. Det kom fra en oljerigg.

Foto: Returkraft

Kjenner seg ikke igjen i kritikken

Administrerende direktør Odd Terje Døvik stiller seg uforstående til anklagene mot Returkraft.

Slike bekymringer har aldri blitt dokumentert, mener han.

– Jeg finner dessverre ikke spor verken av bekymringsmeldinger eller klager på dårlig mottakskontroll, svarer Døvik.

Da er det vanskelig å spore hva som har blitt meldt av hvem, og hva bekymringen gikk ut på og hva som eventuelt ble gjort, forklarer han.

– Og da blir det veldig vanskelig for meg å følge opp denne type kritikk.

Døvik påpeker at Returkraft frem til sommeren 2020 ikke hadde hatt sikkerhetsrelaterte avbrudd på ti år.

– Når det er sagt er det både alvorlig og beklagelig at vi har hatt to hendelser i løpet av ett år, så systemene våre kan åpenbart bli bedre.

døvik returkraft

Odd Terje Døvik, administrerende direktør i Returkraft.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Høy risiko

Styreleder Lars Petter Maltby mener hendelsen er et bevis på at risikoen til tider har veldig høy for ansatte.

– Vi må forsikre dem om at de kan føle seg trygge. Kontrollene og avtalene som har vært, har ikke vært gode nok, sier han.

Tillitsvalgt, Arnfinn Poulsen, sier sikkerheten også var et tema da det brant i anlegget for ett år siden.

– Mange tenker sitt nå i etterkant. Ledelsen har sagt at rutinene skal bli bedre.

Han tror det vil ble strengere kontroll med hva som kommer inn av avfall:

– I og med at det har skjedd det som har skjedd.

Eksplosjon Returkraft
Foto: Ada Drevdal Bjøranger / NRK

Fra oljeplattform

Kort tid før eksplosjonen skjedde, hadde en tankbil levert slam fra en oljeplattform.

Det brannfarlige avfallet peker seg ut som mest sannsynlig årsak til ulykken, slås det fast i rapporten.

Administrerende direktør i SAR A/S, Tor Olav Schibevaag, mener det er altfor tidlig å konkludere med årsaken til at det gikk galt.

– Avfallet vi leverte, var godkjent av Returkraft, hevder han.

Han vil ikke konkludere med årsak til eksplosjonen før politiet er ferdig med sin etterforskning:

– Her spiller mange faktorer inn. Det var gnistene fra sveisingen som forårsaket eksplosjonen.

Schibevaag mener det store bildet ikke kommer frem i denne ene rapporten:

– Det er ikke undersøkt rutiner hverken hos oss eller Returkraft.

Kontrollrom Returkraft

I kontrollrommet til venstre satt Thor Jørgen da det smalt.

Foto: Gexcon-rapporten

Thor Jørgen Hagen er ikke fysisk skadet etter eksplosjonen. Men han har kjent det psykisk.

– Du tenker på hvor galt det kunne gått. Jeg var veldig heldig at jeg fikk det glasset over meg. Jeg tenker at det kunne gått skikkelig galt.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Feiret Eid med bønn og kake i Kristiansand 01:53
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 15 0,62 kr
Dyrest kl. 08 1,55 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 5,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,3 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %