Vil endre skolestrukturen

Flertallet i kommunestyret i Gjerstad vil fortsatt ha én skole for de minste og én for de eldste.

Fakkeltog Gjerstad

330 innbyggere i Gjerstad gikk i november i fakkeltog for å protestere mot endring i skolestrukturen i kommunen. (Arkivfoto).

Foto: NRK

Flertallet i kommunestyret i Gjerstad står ved vedtaket om å endre skolestrukturen i kommunen. Det ble bestemt onsdag kveld.

Flertallet i kommunestyret ber likevel Fylkesmannen om å se på om vedtaket er lovlig.

Stor motstand

Forrige måned gikk flere hundre i fakkeltog i protest mot vedtaket som går ut på å samle de yngste elevene på én skole og de eldste barna på en annen skole.

Motstanderne mener det er laget en altfor snever konsekvensanalyse av endringen, som sier for lite om hva som er barnas beste.

Den 22. oktober vedtok kommunestyret i Gjerstad med knappest mulig flertall (11-10) å endre skolestrukturen i kommunen. Fiane og Gjerstad skoler skal deles slik at den ene skolen skal huse 1. til 4. klasse og den andre 5. til 7. klasse. Hvilken skole som skal ha hvilke trinn er ikke bestemt ennå. Imidlertid er det avgjort at reformen skal innføres allerede fra høsten 2010.