Gir ikke antibiotika intravenøst

Legene i Mandal sier nå nei til pasienter som krever å få behandling som legene anser ikke er nødvendig.

Hjerterytme

Stadig flere blir anbefalt antibiotika direkte i blodårene, men ifølge kommunelegen i Mandal aner ikke pasientene konsekvensene av denne form for behandling. (ill. foto)

Stein Grytten

Stein Grytten, kommunelege i Mandal, mener intravenøs antibiotika er risikofylt behandling.

Foto: Lars Eie / NRK

Stadig flere pasienter forlanger intravenøs antibiotika etter råd fra helseklinikker.

– Jeg synes det er risikobehandling, sier kommuneoverlege Stein Grytten.

Allmennlegene i Mandal er derfor blitt enige om å sette ned foten for denne type behandling.

Etterspørselen tok av

Flere leger i Mandal har opplevd at pasienter har krevd å få flytende antibiotika i blodårene etter at de har vært på helseklinikker og tatt blodprøver, forteller Grytten.

– Legekolleger tar blodprøver som sendes til laboratorier i utland hvor de får bastante svar på hva de feiler og ikke feiler. Ofte så mener de at disse blodprøvene viser at det ligger en og flere infeksjoner bak problemet. Det vi strever mest med er at det har vært og er økende etterspørsel etter intravenøs behandling lokalt.

Ifølge Grytten kan intravenøs antibiotikabehandling gi allergiske reaksjoner.

Problemstillingen er så stor at allmennlegene i Mandal har drøftet dette og er enige om å ikke denne behandlingen lenger.

– Det er vanskelig å stå imot for vi vil jo gjerne hjelpe dem, men på den andre side så opplever vi som leger at pasientene ikke ser de mulige konsekvenser av slik behandling, sier Grytten.

– Risikoen større enn gevinsten

Flere pasienter har henvendt seg til ham etter at avgjørelsen om ikke gi denne behandlingen ble tatt.

– Kan mandalslegene ta feil og andre ha rett?

– Jeg har stor respekt for at medisinen ser annerledes ut i dag enn da jeg var fersk lege. Så om 10 år har de kanskje rett, men med de behandlingsmetodene og prosedyrene vi har i dag så er ikke dette riktig behandling. Dette er behandling utenfor den grensen som er ok – og hvor risikoen er større enn gevinsten sett med våre øyne, sier Grytten.

Også fylkeslegen støtter mandalslegene Han mener at legene ikke plikter å etterkomme ethvert ønske fra pasienten, men at behandlingen skal være nødvendig og forsvarlig.