Hopp til innhold

Nytt kraftverk truer et av landets største raftingmiljø

Et helt nytt kraftverk blir nå planlagt i Syrtveitfossane i Setesdal. Nå frykter flere konsekvensene av en omfattende kraftutbygging i elva Otra.

– Dette blir ikke enkelt. Her må man ta klare å ta hensyn til mange ting samtidig. Ellers er det ikke sjans for at dette vil gå bra, sier ordfører i Evje og Hornnes, Svein Arne Haugen (Ap).

– Syrtveitfossane er det vi lever av, så dette er veldig viktig for oss, sier Tim Davis, daglig leder i TrollAktiv AS som blant annet tilbyr av rafting.

Tim Davis er eier og daglig leder i TrollAktiv AS i Evje og Hornnes. Syrtveitsfossen er med på å brødfø ham og et tjuetalls andre mennesker.

Tim Davis er eier og daglig leder i TrollAktiv AS i Evje og Hornnes. Syrtveitfossane er med på å brødfø ham og et tjuetalls andre mennesker.

Foto: Espen Bierud / NRK

15.000 raftet i sommer

Rafting i fossene er veldig populært. Det viser besøkstallene til firmaet TrollAktiv AS.

I sommer kjempet for eksempel rundt 15.000 raftere mot de frådende vannmassene i Otra.

Miljøet rundt fossen blir omtalt som et av Norges ledende raftingmiljø.

Flere er urolige for konsekvensene dersom Agder Energi vil legge for mye beslag på vannressursene.

– Syrtveitfossane er for viktig for oss. Vi kan ikke akseptere at den blir helt borte, sier ordføreren.

Syrtveitfossane ligger midt i Setesdal og er en del av Otra.

Vil ikke ha fossen i tunnel

Dersom Agder Energi får det som de vil, skal mye av vannet gå gjennom en tunnel på rundt en kilometer.

Daglig leder i Visit Setesdal, Roy Bakke understreker betydningen fossefallene har for reiselivet.

– Vi ønsker ikke at Syrtveitfossane skal gå i tunnel og at elveleiet skal ligge tørt, sier han.

Han mener opplevelsene som dannes her, får ringvirkninger også for resten av Setesdal.

Både Bakke og Davis velger å tro at Agder Energi vil spille på lag.

Men de signaliserer et sterkt ønske om kompromissvilje fra energiprodusentens side.

– Jeg ser lyst på fremtida. Jeg har veldig tillit til arbeidet som foregår nå, sier Davis.

Daglig leder for Visit Setesdal, Roy Bakke (t.v.) og eier og daglig leder for TrollAktiv AS, Tim Davis.

Daglig leder for Visit Setesdal, Roy Bakke (t.v.) og eier og daglig leder for TrollAktiv AS, Tim Davis.

Foto: Espen Bierud / NRK

Kan gi strøm til 6000 husstander

Planene om utbygging er i en veldig tidlig fase. Hvor mye utbyggingen kan komme til å koste er for tidlig å si.

Men divisjonsdirektør i Agder Energi og vannkraft, Jakob Hovet, understreker behovet for utbygging av fossen.

– Den skal skaffe energi til 6000 husstander, og i overgangen til et fornybarsamfunn er det et viktig bidrag, mener han.

Hovet innrømmer at det kan bli krevende å ivareta alle interesser.

– Jeg tror det blir vanskelig. Det er en del avveininger som må tas. Dermed er det utfordrende. Men vi er innstilt på å finne de gode løsningene, sier Hovet.

– Det ligger i kortene at det blir kompromisser her. Det mest ideelle hadde vært å ta alt vannet, men det er ikke mulig. Da må vi gjøre det som er mulig og optimalisere produksjonen opp mot det som er mulig å få til, sier Hovet.

Planene til Agder Energi viser at Syrtveit kraftverk skal legges på vestsiden av Otra.

Planene til Agder Energi viser at Syrtveit kraftverk skal legges på vestsiden av Otra.

Foto: Espen Bierud / NRK

Vil samarbeide

Han tror samtidig på et samarbeid med lokale krefter.

– Vi er innstilt på å finne de gode løsningene som kan ivareta interessene knyttet til Syrtveitfossane, både når det gjelder turisme og biologi, sier han.

Han mener likevel det blir en utfordring å imøtekomme TrollAktiv sitt ønske om minimum 60 kubikkmeter vann i sekundet.

Ordføreren har selv et regnestykke han ser for seg kan være levelig.

– 10 prosent vannet må gå til natur, fiske og minstevannføring. Drøyt 10 prosent til næring, turisme, utseende og skjønnhet. 75-80 prosent til kraftproduksjon. Da tror jeg kanskje vi kan komme i havn med noe alle kan leve med, sier han.

Prosjektet er nå ute på høring. Fristen for høringssvar er 15. desember.

Syrtveitfossen i Evje

Syrtveitfossane i Setesdal i sommer.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK Luftfoto
null
Spiller nå
Er bunaden din klar til 17. mai? 01:30
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 13 0,62 kr
Dyrest kl. 08 1,11 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Apr 2023 – apr 2024
    + 6,8 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %