Hopp til innhold

Frykter gårder må legges ned for ny E18

Flere gårdbrukere langs E18 mellom Tvedestrand og Gjerstad er redde for å miste gård og grunn. Lokalbefolkningen reiser seg nå i protest mot veiutbygging.

Representanter for Songe velforening på brua over dagens E18 i Songedumpa i Tvedestrand. De vil ha motorveien lenger inn på heia.

Representanter for Songe velforening på brua over dagens E18 i Songedumpa i Tvedestrand. De vil ha motorveien lenger inn på heia.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Forsvinner beiteområder, må jeg legge ned. Det er det jeg er mest engstelig for, sier gårdbruker Sven Ivar Bakka og klapper på ei melkeku.

Han eier Tveite gård, som er én av flere gårder som ligger tett inntil dagens E18 i Tvedestrand.

Nå frykter melkebonden for fremtiden på grunn av utbygging av ny motorvei.

Sven Ivar Bakka, gårdbruker og eier av Tveite gård

Gårdbruker og eier av Tveite gård Sven Ivar Bakka.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Bakka og kona kjøpte gårdsbruket for 10 år siden.

De leier også beiteområder av naboen.

– Vi trenger den dyrka marka vi har. Den er helt avgjørende for beite, mener melkebonden.

Fra Tvedestrand til Gjerstad skal E18 bli til firefelts motorvei med fartsgrense 100 km/t.

Valget står mellom å gjenbruke og utvide dagens trasé eller å legge motorveien lenger opp i skogsområder.

Gården Tveite har sine beiteområder tett inn på dagens E18. Gårdbrukeren frykter han må legge ned dersom den dyrka marken tas til veiutbygging.

Tveite gård har sine beiteområder tett inn på dagens E18. Gårdbrukeren frykter han må legge ned dersom den dyrka marken tas til veiutbygging.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Ikke noen fremtid å bo her

– Det er jo ikke noen fremtid å bo her hvis motorveien utvides, sier Anders Lunde og peker på dagens E18 et lite steinkast unna.

Han er 14. generasjon på Lunde gård, som vil bli berørt.

Lunde er ett av to gamle klyngetun i Agder med bygninger tilbake til tidlig på 1600-tallet.

Gårdbrukeren mener den foreslåtte traséen med gjenbruk av dagens E18 vil true hele bygdesamfunnet.

– Jeg ofrer mer enn gjerne areal til ny motorvei, men da må den bygges i skogen i heiene bak.

Han eier store skogsområder på den andre siden av E18.

Lunde gård er et klyngetun av gamle bygninger tett innpå dagens E18. Utvides den til firefeltsmotorvei frykter grunneieren for hele bygdetunet.

Lunde gård er et klyngetun av gamle bygninger tett inntil dagens E18. Utvides den til firefeltsmotorvei frykter grunneieren for hele bygdetunet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Stort engasjement

Engasjementet mot å utvide dagens E18 er stort i lokalbefolkningen.

Over 200 underskrifter er samlet inn på få dager. De frykter folk må gå fra hus og hjem og at dyrket mark går tapt for alltid.

– Vi kjemper mot at bygda skal bli rasert og delt i to. Det ville være katastrofalt, sier talsperson for Songe Vel Jaana Lindland.

Lokalbefolkningen lurer på hva som er viktigst - skog eller levende bygdesamfunn?

De er særlig oppgitt over Statsforvalteren i Agder, som fraråder en ny E18 i skogsområdene av hensyn til natur og dyreliv.

– Veiforslaget i skogen går gjennom store og spesielt viktige naturområder. Ikke bare vil en vei splitte opp disse områdene, men dyrelivet vil også bli hardt rammet. I sum gir det for store miljøbelastninger, sier miljøverndirektør Ingunn Løvdal hos Statsforvalteren i Agder.

– Så naturhensyn teller mer enn boliger og gårdsbruk?

– Vi veier alltid helheten i en plan, svarer Løvdal.

Lundeslettene. Dagens E18 til venstre i bildet. Statsforvalteren i Agder vil utvide og gjenbruke traseen. Det mener lokale vil gå ut over verdifull dyrket mark.

Dagens E18 til venstre i bildet. Statsforvalteren i Agder vil utvide og gjenbruke traseen. Det mener lokale vil gå ut over verdifull dyrket mark.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Skal avgjøres til høsten

Selskapet Nye Veier skal i løpet av høsten velge trasé for den nye motorveien.

Fire traseer skal utredes. To med gjenbruk av dagens E18 og to som ligger i skogsområder i heia.

NRK har vært i kontakt med selskapet Nye Veier.

De har registrert det folkelige engasjementet, men sier dette ikke vil påvirke utredningen, som pågår av de ulike trasévalgene.

Nye Veier samarbeider med et interkommunalt utvalg bestående av kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand.

Når det blir klart hvilken trasé Nye Veier vil anbefale overfor de berørte kommunene, skal kommunestyrene behandle dette.

Hvis det ikke er enstemmighet om trasé-valget, er det Samferdselsdepartementet som klageinstans som avgjør.

Dagens E18 går gjennom Songedumpa i Tvedestrand. Den lokale velforeningen frykter at hele bygdesamfunnet raseres dersom denne strekningen utvides til firefelts motorvei.

Dagens E18 går gjennom Songedumpa i Tvedestrand. Den lokale velforeningen frykter at hele bygdesamfunnet raseres dersom denne strekningen utvides til firefelts motorvei.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

NRK anbefaler

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Sivilforsvaret bidrar i leteaksjonen i Lindesnes.

Rapport om leteaksjon: – Burde ha blitt varslet tidligere

Entreprenørene skal være ferdige med brua om noen få uker.

Brua blei mykje billigare enn planlagt

Team Maudal

Da Martin ble assistent, fikk han også en bestevenn og samboer

Noctiluca scintillans

Mottok flere meldinger om «sjoko-vann»

Drap åsted Porsgrunn, politi

Oliver (22) drept: – Slo for å drepe

null
Spiller nå
Reagerer på dette synet 00:36
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 01 1,11 kr
Dyrest kl. 08 1,95 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,5 kr 25 min.
  • Dusje 4,8 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,6 kr En vask
  • Varmeovn 1,2 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mai 2023 – mai 2024
    + 5,4 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %