Fritt behandlingsvalg er i gang

Nye pasient- og brukerrettigheter ved sykehusene skal sørge for at du får raskere behandling.

Alle skal få en juridisk frist for forsvarlig oppstart av helsehjelp.

Fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus sier han regner med at sykehuset vil klare fristene i løpet av vinteren.

Dersom du henvises til undersøkelse eller behandling ved sykehus, skal du fra 1. november få beskjed fra sykehuset innen 10 dager om når utredning eller behandling skal starte.

Dersom du mener at ventetiden sykehuset gir deg er for lang, skal du ha større mulighet til å velge et annet behandlingssted, selv om det er privat.

– Dette er en forbedring av en lov vi har hatt i mange år. Det pasientene vil merke er at de enda raskere vil få time til undersøkelse eller behandling som de er henvist til, sier fagdirektør Per Engstrand ved Sørlandet sykehus.

Lettere å planlegge

Tidligere hadde sykehuset 30 dagers frist på å gi tilbakemelding. Med de nye reglene som kom i går skal alle få svar innen 10 dager. Og Sørlandet sykehus er allerede godt innenfor her, for sykehuset har allerede i et år vært nede i tre til fire dagers venting.

– I tillegg til at de får bekreftelse på at henvisning er mottatt, får de også time samtidig, det gjør det lettere for pasienten å planlegge.

Flere skal prioriteres

Det som derimot er vanskeligere for sykehuset å følge opp, er at alle pasienter undersøkes eller behandles innen den tidsfristen som er satt for behandlingen. Her er det ulike frister på alt fra en til fire måneder for ulike sykdommer.

– Dette er noe vi har jobbet med i et halvt år og jeg tror vi skal være i land i løpet av vinteren.

– Utfordringa er den økte pasientgruppa man skal ta unna de første ukene. Det er flere som skal prioriteres og det er ei utfordring, sier Engstrand.

Halvert ventetid

Dersom sykehuset ikke kan holde behandlingsfristen skal det varsle HELFO. Da skal HELFO kontakte pasienten med tilbud om utredning eller behandling et annet sted.

– Pasientene er opptatt av at de skal slippe å vente lenge. Vi har jobbet mye med dette på Sørlandet sykehus og ventetida for kirurgiske pasienter er nesten halvert nå i løpet av det siste året. Vi har hatt mye fokus på dette og det er vi glade for nå som vi får utfordringer med å ta imot flere, sier Engstrand.