Normal

Friskmelder barselavdelingen

Barselavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand har tatt grep etter at det ble varslet om blant annet kalde spedbarn på avdelingen.

Nyfødt barn

I fjor høst ble det avdekket kritikkverdige forhold på barselavdelingen ved Sørlandet sykehus i Kristiansand. Siden da har det blitt jobbet for å rette på dette.

Foto: Colourbox / Colourbox

I fjor høst varslet fylkeslegen i Vest-Agder tilsyn på barselavdelingen i Kristiansand fordi det ved et tidligere tilsyn gjort i forbindelse med et barnedødsfall, ble avdekket flere bekymringsverdige forhold ved avdelingen.

– Et stort antall avviksmeldinger dreide seg om barna, blant annet kalde barn, sier fylkeslege i Vest-Agder, Geir Stangeland.

Tydeligere skille mellom barn

På det tidspunktet ble det også stilt spørsmål ved om det var for dårlig kompetanse på avdelingen. Det er én av flere ting avdelingen har tatt tak i.

Ann-Kristin Rustad Berget

Enhetsleder ved barselavdelingen, Ann-Kristin Rustad Berget, sier at avdelingen har bedret sine rutiner.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

– I stedet for sykepleierstudenter har vi satt inn jordmorstudenter som vikarer. Disse er ferdigutdannede sykepleiere som er godt i gang med å bli jordmødre, noe som gjør at de har en høyere kompetanse, sier enhetsleder ved barselavdelingen, Ann-Kristin Rustad Berget.

Ifølge henne fikk avdelingen en skikkelig vekker da det ble avdekket flere bekymringsverdige forhold. Siden da har det også blitt jobbet for å bedre rutinene ved avdelingen.

Det viktigste er ifølge Berget at avdelingen har fått økt fokus på å finne ut hvilke barn som har behov for ekstra tilsyn.

– Allerede fra kritikken kom, begynte vi å gå gjennom rapportlister for å se om det var noe med enkelte barn som tilsa at de trengte ekstra oppfølging. Nå har vi rutiner som gjør oss bedre i stand til å skille mer tydelig mellom barn som vi må følge ekstra godt med på og barn som er helt friske, sier hun.

Tryggere for pasientene

– Er det tryggere å være på barselavdelingen nå?

– Ja, det er det absolutt, sier Berget.

Geir Stangeland

Fylkeslege i Vest-Agder, Geir Stangeland.

Foto: Kjell Pedersen / NRK

Fylkeslege i Vest-Agder Geir Stangeland, er enig. Ifølge ham er forholdene på barselavdelingen ved Sørlandet sykehus Kristiansand, annerledes nå enn i fjor høst. Han mener at pasientene er tryggere i dag.

– Da vi var på tilsyn, dreide et stort antall av avviksmeldingene seg om barna på avdelingen. Det har vi ikke hatt noe av nå, så vi ser at det har vært en klar forbedring, sier han.