Fortsatt håp om tunnel til Hidra

Fylkestinget i Vest-Agder har vedtatt at planene om en undersjøisk tunnel til Hidra i Flekkefjord hentes fram igjen. Det skal også utredes et rimeligere broalternativ.

Vest-Agder fylkesting voterer om Hidraforbindelse 2017

Vest-Agder fylkesting voterer om fastlandsforbindelse til Hidra.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Slik blir Hidra-tunnelen

Slik har man tenkt at Hidra Landfast kan bli seende ut.

Foto: Multiconsult
Sigmund Oksefjell Vest-Agder fylkesting 25.04.17

Sigmund Oksefjell (Sp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Forslaget ble fremmet av Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti, og fikk stort flertall. Tunnelalternativet som skal vurderes, skal ha en stigning på åtte prosent.

Høyre, Venstre og Miljøpartiet stemte imot.

Senterpartiets Sigmund Oksefjell fikk det som han ville.

– Det er flott med bru, men prisen blir for høy i forhold til en løsning med undersjøisk tunnel,

– Men blir en tunnel rimelig nok?

– Det gjenstår å se. Jeg tror vi skal klare å løse det.

– Må søke dispensasjon fra EU-regler

Oksefjell sier at det er økonomiske grunner til at det nå er aktuelt med en enklere og brattere tunnel. Åtte prosent stigning er brattere enn EU-reglene som tillater maksimalt fem prosent stigning.

– Vi kommet ikke til å få dispensasjon hvis Vegdirektoratet mener dette er farlig. De har gitt dispensasjon flere steder, og jeg er helt overbevist om at dette ikke blir spesielt farlig, sier Oksefjell.

Gisle Meininger Saudland (Frp) er fornøyd med kveldens vedtak.

– Jeg er veldig optimistisk nå.

– Blir det tunnel nå?

– Det kan bli det, men det kommer an på kostnadene. Jeg tror vi skal klare dette innenfor en realistisk prisramme.

– Tunnelalternativet ikke godt nok

Høyre stemte imot tunnel, men var åpen for å vurdere brualternativene som var kommet fra lokalbefolkningen.

Sally Vennesland

Sally Vennesland (H)

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Bro Hidra

Et rimeligere brualternativ til Hidra skal nå utredes.

Foto: «Illustrasjon v/ LMG Marin AS og Nordwest3D AS».

– Når vi ikke går for tunnel, er det av sikkerhetshensyn, sier Sally Vennesland som er gruppeleder i Høyre.

Vennesland tror en tunnel med åtte prosent stigning kan bli farlig.

– Sett på bakgrunn av sikkerhetsbestemmelsene, er ikke tunnelalternativet godt nok. Det blir ikke plass til fotgjengere og syklister. Det vil bli mulig ved et brualternativ, sier Vennesland.

Fylkesordfører Terje Damman (H) mener det er usikkert om tunnelen blir realisert.

– Det kommer an på hvilke svar utredningen gir, og om vi får ja til dispensasjonene det må søkes om. Saken skal til behandling i fylkestinget i oktober.

Saudland er overbevist om at åtte prosents stigning i tunnelen er forsvarlig.

– I det opprinnelige forslaget var stigningen ti prosent. Bare én av 34 tunneler i Norge tilfredsstiller kravet om fem prosent stigning. Vi trenger ikke å ha de strengeste kravene i en tunnel til Hidra hvor det kjører 300 biler i døgnet.

Damman vil ikke diskutere flertallsvedtaket, men avventer utredningen som nå skal gjøres.

Sally Vennesland håper det blir bro.

Hidraferja

Hidraferja.

Foto: Lars Eie / NRK