Hopp til innhold

– Dette blir verdens største grønne datalagringssenter

Vennesla etablerer det som blir verdens største område for datalagring. Reguleringsplan er nå vedtatt, og snart er en «pilothall» for datalagring klar.

Peder Nærbø

Peder Nærbø på tomta for det som etter planen skal bli verdens største anlegg for datalagring.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– Første byggetrinn blir ferdig i første kvartal neste år, sier investor Peder Nærbø i Bulk Infrastructure.

Reguleringsplanen omfatter 3100 mål, noe som tilsvarer 400 fotballbaner.

Verdens største

Skisser fra Bulk eiendom hus

Bulk Infrastructure planlegger prosjektet på Støleheia i Vennesla.

Foto: Skisser fra Bulk eiendom
Illustrasjon av datalagringssenter Vennesla

Illustrasjon av datalagringssenter i Vennesla.

Foto: Bulk Infrastructure

– Det blir verdens største datalagringscampus på fornybar energi, sier Nærbø.

To transformatoranlegg er allerede under bygging. De genererer like mye strøm som en by på Kristiansands størrelse bruker.

Verdens datasentre slipper ut like store mengder klimagasser som den globale flytrafikken. Å få til grønne løsninger på datalagring er derfor svært viktig som del av det grønne skiftet.

– Internasjonale datasenterkonsulenter sier at hvis vi lykkes med å få datalagringshaller her, blir det så stort at ingen i verden er i nærheten av det. Og det blir drevet av 100 prosent fornybar kraft, sier Nærbø.

– Området blir fem ganger så stort som alle datalagringsområdene som finnes i Europa i dag.

Datalagringssenter i Vennesla

Området på Støleheia i Vennesla er enormt

Foto: Erik Nærbø / Bulk Infrastructure

– Vunnet i lotto

Ordfører Torhild Bransdal har store forventninger.

– Her kan vi være midtpunkt i en gigantisk industrireisning med store ringvirkninger for arbeidsplasser og kompetanse. Vi føler virkelig vi har vunnet i lotteriet, sier Bransdal.

Peder Nærbø og Torhild Brandsdal

Peder Nærbø i Bulk Infrastructure og ordfører Torhild Bransdal, Vennesla (KrF).

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Området på Støleheia skal fylles av datahaller hvor bedrifter kan plassere serverne sine. De kan drifte programmene fra utlandet, og trenger derfor en sterk fiberforbindelse.

Det har vært mange høringsrunder før kommunestyret kunne gi sin enstemmige tilslutning til prosjektet. Konflikter med friluftsliv, jakt og ferdsel er løst. Statnett har fått ivaretatt sine interesser. Agder Energi har bidratt med kompetanse til å utvikle området.

Fra papir til data

Utbyggerne synes det er gledelig at en ny næring kan overta etter den nedlagte papirindustrien i Vennesla. At neste generasjon som overtar for papiret, er dataskjermer.

Når de to transformatoranleggene er klare, kommer byggestart for tre infrastrukturbygg. Deretter bygges det første datasenteret.

– Vi bygger det på spekulasjon, og ønsker å ta det i bruk slik at vi ikke feiler når vi går ut med tilbud internasjonalt, sier Peder Nærbø.

Helnorsk

– Første byggetrinn er ferdig i første kvartal neste år. Vi håper at lokale aktører tar det i bruk. Vi appellerer til hele regionen om å mobilisere slik at vi får spisskompetanse i alle fag, og kan vise verden hva vi klarer å levere.

– Er det aktuelt å få kunder som Facebook?

– Vi er usikre på dem. Den kunden vi kommer til å få i første omgang, er oss selv. Vi lager nå et konsept: «Norway as a Service». Det blir et tjenestetilbud til resten av Europa – drevet av nordmenn, i Norge, eid av norske interesser, sier Peder Nærbø i Bulk Infrastructure.

Skisser fra Bulk eiendom
Foto: Skisser fra Bulk eiendom

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
NRK Forklarer: Baneheia-saken 01:05
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,52 kr
Dyrest kl. 07 2,82 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,8 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Mars 2023 – mars 2024
    + 6,1 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 4,9 %