Hopp til innhold

Føreslår når ei folkerøysting skal skje

Regjeringa føreslår at ei folkerøysting om å dele Kristiansand kommune skal skje i veke 4 og 5 neste år.

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande sender i dag ut forskrifter om folkerøysting i Søgne og Sogndalen.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

– Vi meiner det er viktig å få synspunkta til innbyggjarane for å avgjere om Søgne og Songdalen skal bli delt eller ikkje, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.

Regjeringa føreslår at folkeavrøystingane blir gjennomført i veke 4 og 5 i 2024.

Det lagt opp til at det skal vere mogleg å røyste i den digitale løysinga frå måndag 22. januar fram til fredag 2. februar.

Dette legg til rette for eit vedtak om deling før sommaren 2024. Ei eventuell deling av Kristiansand kommune vil kunne tre i kraft frå 1. januar 2026, skriv departementet i ei pressemelding.

Departementet bekreftar at det også blir nyval i gamle Kristiansand med nytt bystyre frå 2026 om kommunegrensa blir endra.

NRK forklarer

Hva har skjedd i Søgne-saken?

Hva har skjedd i Søgne-saken?

Slått sammen med tvang i 2020

 • 1. januar 2020 ble Kristiansand, Søgne og Songdalen slått sammen.
 • Det kommunale giftemålet ble gjennomført med tvang ettersom kommunestyret i gamle Søgne stemte imot sammenslåing i 2016.
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Vedum kom med lovnader

 • I september 2021 var daværende partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum på besøk i Søgne.
 • Han lovet at Søgne skulle bli en egen kommune dersom Sp tok makta etter valget. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Vedtak i bystyret i Kristiansand

 • 1. desember 2021 vedtok bystyret i Kristiansand å stoppe prosessen om en oppløsning av Søgne og Songdalen fra den sammenslåtte Kristiansand kommune.
 • Vedtaket ble gjort med 39 mot 32 stemmer.
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Skilsmisse vil koste inntil 400 millioner kroner

 • På oppdrag fra regjeringen fikk Statsforvalteren i Agder sommeren 2022 i oppdrag å utrede konsekvenser av oppsplitting. I januar 2023 kom svaret.

 • Estimert pris på en kommuneskilsmisse i Kristiansand var inntil 400 millioner kroner.

Hva har skjedd i Søgne-saken?

Bystyret sa nei for andre gang

 • 15. februar 2023 sa bystyret i Kristiansand igjen nei til en folkeavstemning om en oppløsning av Kristiansand kommune. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Gjelsvik vil endre loven

 • I mars 2023 ble det klart at Regjeringen med daværende kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ville endre loven for å kunne gjennomføre folkeavstemning i Søgne og Songdalen - i strid med Kristiansands vedtak.
 • SV sikret flertall for lovforslaget som åpnet for folkeavstemning. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Lovforslaget blir endret

 • Forslaget om å endre Inndelingsloven ble behandlet i Stortinget 28. november 2023.
 • Senterpartiet, SV, Rødt og Arbeiderpartiet sikret flertall, og lovendringen ble vedtatt med 59 mot 40 stemmer. 
Hva har skjedd i Søgne-saken?

Folkeavstemning

 • Fra 22. januar til 2. februar 2024 kan innbyggere i Søgne og Songdalen - som er minst 16 år i løpet av året - avlegge stemme. 
 • Folkeavstemningen gjøres digitalt. Innbyggere som ikke kan, eller ikke vil stemme digitalt, kan stemme via brev.

16-åringar får seie sitt

Det er føreslått at innbyggjarar i områda som svarar til høvesvis tidlegare Søgne og Songdalen kommunar har røysterett.

Regjeringa føreslår røysterettsalderen er sett til 16 år, det vil seie at alle som har fylt eller fyller 16 år i 2024 vil ha røysterett i folkerøystingane.

Forskriftene om folkerøystinga blir i dag sendt ut på offentleg høyring. Frist for høyringssvar er 20. desember.

Valgdirektoratet vil få ansvaret for gjennomføringa av røystinga.

Mathias Bernander

Ordførar i Kristiansand seier han manglar svar på viktige spørsmål.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordførar: – Manglar framleis svar

Ordførar i Kristiansand, Mathias Bernander (H), er ikkje overraska over at ei folkerøysting er føreslått til tidleg neste år.

– Men vi manglar framleis svar på viktige spørsmål. Mellom anna om korleis ein vil tolke fleirtalet uansett oppslutning, om korleis eit eventuelt nyval blir bli gjort, seier Bernander.

Bystyremedlem i Kristiansand Tonje Alvestad (SV) meiner at jo før folkerøystinga blir gjennomført, jo betre.

– Det vart banka gjennom i Stortinget i går, og høyringa er ute i dag. Nå går det slag i slag, seier ho.

– Kva synest du om at Kristiansand kan bli delt allereie om to år?

– Det er klart at det gjer noko med motivasjonen til å halde på med lokalpolitikk. Vi er valt for Kristiansand kommune, og vi skal stå på fram til noko anna er avklart, seier Alvestad.

Les også Flertall for lovendring – blir folkeavstemning i Søgne og Songdalen

Stortinget

Svar «Ja» eller «Nei»

I høyringsnotatet skriv departementet korleis dei meiner at spørsmålet i folkerøystinga bør bli formulert;

 • «Meiner du at tidlegare Søgne/Sogndalen kommune bør skiljast ut frå Kristiansand kommune og bli ein eigen kommune?»

Svaralternativa vil vere «ja» eller «nei», i tillegg skal det og vere mogleg å gi «blank stemme».

null
Spiller nå
AnneMa liker ikke Digipost! 01:22
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 1,32 kr
Dyrest kl. 18 1,78 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
 • Dusje 6,1 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,7 kr En vask
 • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
  + 8,7 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2024
  + 5 %