Fordobling av busspassasjerer mot 2030

Det vil bli en kraftig økning i antall reisende med buss i Kristiansand sentrum fram mot 2030. Dette kan føre til dårligere flyt i trafikken.

Buss i Kristiansand

Det vil i løpet av 2030 bli over dobbelt så mange passasjerer på bussene i Kristiansand. Dette vil føre til komplikasjoner om ikke dagens bussruter endres.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

I prosjektet «Buss i sentrum» har det blitt sett på nye traseer for busstrafikken i Kristiansand sentrum.

– Med tanke på at det er politisk ønske om at bussen i større grad skal dekke folks transportbehov i fremtiden, har vi vurdert alternative trasseer som kan fungere bedre, sier transportrådgiver i kommunen Jan Erik Lindjord.

Bra miljøtiltak

Motivasjonen for å øke antall busspassasjerer er å hindre økningen av biltrafikken. Leder i Naturvernforbundet i Kristiansand, Julie Nilsen liker måten kommunen tenker på.

– Det er veldig bra ut fra et miljøperspektiv. Det er vi jo bare nødt til.

Selv om hun liker at det kommer endringer, er hun også fornøyd med busstilbudet i byen i dag.

– I dag er det egentlig ganske gode bussforbindelser i Kristiansand. Men en økning er selvfølgelig bra.

Buss i Kristiansand

Henrik Wergelands gate er i dag en av de største busstraseene i Kristiansand.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Tre alternativer

Den økte busstrafikken vil ifølge kommunen gi flere utfordringer for trafikkbildet i Kvadraturen.

I en rapport som Kristiansand kommune har fått legges det fram tre forskjellige busstraseer.

To av alternativene innebærer enveiskjørte gater slik at bussene som kjører i sentrum slipper å krysse trafikkerte gater og unngår venstresvinger som fører til stans.

Ett av de tre alternativene peker seg ut som det mest aktuelle.

– Ut fra et faglig ståsted vil busstrafikk i Dronningens gate og Tollbodgata være den beste løsningen. Dette passer også godt inn med fremtidig ny havnegate og en bedre tilrettelegging for buss, syklende og gående i Vestre Strandgate.

Bedret busstilbud

Linjord tror endringene kan gi et bedret busstilbud.

– Forhåpentligvis vil rutetidene bli mer forutsigbare og det kan gi kortere kjøretid. Men for dem som synes det er veldig greit med bussen som går i Henrik Wergelands gate, vil det kanskje føles mer tungvint, sier rådgiveren.

Han legger til at det med alle nye ordninger er slik at tilbudet vil treffe veldig bra for noen, mens andre vil mislike endringene.

Saken skal i første omgang behandles politisk i By- og miljøutvalget når Gatebruksplanen legges fram for politikerne 1. juni.