NRK Meny
Normal

Folk har økt tillit til Agder-politiet

90 prosent av befolkningen har tillit til politiet på Agder. Dette er langt flere enn for to år siden.

Agder politidistrikt

Tilliten til politiet på Agder har økt de siste to årene.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Det viser politiets landsomfattende innbyggerundersøkelse som meningsmålingsinstituttet Ipsos MMI har gjennomført.

200 personer mellom 18 og 95 år er intervjuet i Agder-fylkene, og utvalgsundersøkelsen er derfor beheftet med en viss usikkerhet, ifølge rapporten.

I tilsvarende undersøkelse gjort i 2012 var det bare 73 prosent av de spurte som hadde tillit til politiet på Agder.

Det betyr at tilliten til Agder-politiet har økt betydelig siden forrige innbyggerundersøkelse.

Agder politidistrikt er dermed det politidistriktet i Norge med størst positiv endring når det gjelder tillit hos innbyggerne.

Føler trygghet

Kirsten Lindeberg

Politimester Kirsten Lindeberg er godt fornøyd med resultatet av undersøkelsen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Politimester Kirsten Lindeberg sier til politiets eget nettsted at hun er godt fornøyd med resultatet av undersøkelsen.

– Agder har aldri hatt høyere tillit hos innbyggerne enn hva årets undersøkelse viser. Det er vi svært godt fornøyd med, sier hun.

Når det gjelder følelsen av trygghet i samfunnet så svarer 91 prosent av de spurte her i landet at de føler seg meget trygg eller ganske trygg og trygghetsfølelsen er høy over hele landet.

I Agder svarer 93 prosent at de føler trygghet der de bor.

– Ved forrige måling svarte 82 prosent av befolkningen i Agder-fylkene at de føler politiet skaper trygghet. Det var vi rimelig fornøyd med, men når vi ved den nye målingen får til svar at 93 prosent føler trygghet, må vi ha gjort noe riktig og viktig. Høy tillit og stor trygghet hos befolkningen er svært viktig for oss, sier Lindeberg.

Noen utfordringer

Spørreundersøkelsen fremhever også at Agder politidistrikt har noen utfordringer sammenlignet med andre politidistrikter.

– I år har innbyggerne blitt spurt om hvilket inntrykk de har av politiet. Der scorer ikke Agder bra nok. Undersøkelsen viser at innbyggerne mener vi kan bli mer tilgjengelige. Dette må vi ta på alvor og gjøre noe med, sier Lindeberg til politiets eget nettsted.

Hun sier at Agder-politiet også scorer lavt når det gjelder hva slags inntrykk folk har av politiets innsats mot narkotikakriminalitet.

– Sammenlignet med andre politidistrikt avdekker vi mer kriminalitet og har høyere oppklaringsprosent enn de politidistriktene det er naturlig for oss å sammenligne oss med, sier hun, og henviser til statistikk fra Statistisk sentralbyrå og politiets egne statistikker.

I kor stor grad har folk tillit til politiet?

Politidistrikt

2014

2012

Endring

Agder

90

73

17

Asker og Bærum

96

88

8

Follo

90

78

12

Gudbrandsdal

91

88

3

Haugaland og Sunnhordland

91

84

7

Hedmark

86

80

6

Helgeland

86

78

8

Hordaland

87

88

-1

Midtre Hålogaland

92

83

9

Nordmøre og Romsdal

91

79

12

Nordre Buskerud

89

76

13

Nord-Trøndelag

90

84

6

Oslo

88

82

6

Rogaland

87

81

6

Romerike

89

82

7

Salten

93

79

14

Sogn og Fjordane

93

82

11

Sunnmøre

88

76

12

Søndre Buskerud

87

79

8

Sør-Trøndelag

88

78

10

Telemark

82

78

4

Troms

93

79

14

Vestfinnmark

82

76

6

Vestfold

89

78

11

Vestoppland

90

85

5

Østfinnmark

84

75

9

Østfold

90

80

10

Alle distrikter

89

81

8