Agder-biskop sa nei til å vie homofile

Åtte av landets tolv biskoper ønsker at Kirken skal kunne vie homofile, ifølge en kunngjøring fra Bispemøtet. Agder-biskop Stein Reinertsen er en av biskopene som sier nei.

Stein Reinertsen

Biskop og Agder og Telemark, Stein Reinertsen, vil ikke at kirken skal kunne vie homofile.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Det er tre kriterier som konstituerer ekteskapet. Det ene er at det er et gjensidig løfte mellom to. Det andre er at det er offentlig, og det tredje er at det er mellom mann og kvinne, sier Reinertsen til NRK.

– Derfor kan vi ikke snakke om et ekteskap mellom to av samme kjønn om vi skal snakke utifra en kristen tenking slik jeg ser det, sier han.

Fire biskoper imot

– I et forsøk på å finne en løsning som kan samle alle, anbefaler de åtte imidlertid at Kirken samler seg om en forbønnsliturgi for homofile som er viet borgerlig, heter det i en pressemelding fra Bispemøtet.

Mindretallet på fire ønsker heller ikke å slutte seg til dette. Dette er Oslo-biskop Ole Christian Kvarme, Møre-biskop Ingeborg Midttømme, Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug og Agder-biskop Stein Reinertsen.

– Når vi ber for noen er det samtidig en aksept for det som har skjedd. Det vil være underlig å på den ene siden si at de ikke kan vies, og deretter gå bort og be og akseptere det som har skjedd, sier Reinertsen.

– Har du med deg prestene på Sørlandet på denne avgjørelsen?

– Det vet jeg ikke. Det er helt sikkert mange meninger i Agder og Telemark. Men jeg tror det er mange prester som tenker slik jeg gjør, sier biskopen.

De åtte biskopene som er i flertall - blant dem preses Helga Haugland Byfuglien - erkjenner at kirken er satt på en alvorlig prøve i denne saken.

Avgjøres neste år

De understreker at deres anbefaling ikke er løsning som ivaretar alle konsekvenser av deres teologiske standpunkt.

– Den vil imidlertid synliggjøre at Kirken er felles om å anerkjenne at staten gir likekjønnede par rettigheter til vern om sitt samliv og aksepterer deres ønske om kirkelig forbønn for slike borgerlig inngåtte ekteskap. Det vil samtidig gi vår kirke
en felles ordning og slik skape liturgisk orden, skriver flertallet.

Saken skal behandles på Kirkemøtet i Kristiansand 9. april neste år.