Flere tunneler på E39

Mer enn halvparten av nye E39 gjennom Lyngdal vil legges i tunnel. Det opplyste Nye Veier på et informasjonsmøte om ny E39 fra Kristiansand til Ålgård.