Flere kremasjoner gir økt forurensning

Pågangen på kremasjon i Arendalsdistriktet er nå så stor at kirkevergen ber om et titalls millioner kroner for å få utstyrt krematoriet med et renseanlegg.

Kremasjon

Flere kremasjoner gir mer forurensende utslipp til luft - og dermed krav til renseanlegg.

Foto: Illustrasjon: www.colourbox.no

Petter Norberg, seksjonsleder, Arendal kirkelige fellesråd

Avdelingsleder for kirkegård og kirkebygg, Petter Norberg.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK
Arendal krematorium

Arendal krematorium slipper ut forurensning til luft.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Uten renseanlegg kan det bare utføres 200 kremasjoner i året, og i mellomtiden ber kirkevergen Fylkesmannen om dispensasjon til å øke til 250 kremasjoner i året.

– Trenden er at stadig flere velger kremasjon, sier avdelingsleder Petter Norberg i Arendal kirkelige fellesråd.

– I Arendal koster det ikke noe ekstra å velge kremasjon, og det er kanskje én grunn til at tallet øker.

I Norge ble 39 prosent av de som døde i fjor, kremert. Arendal krematorium lå litt over landsgjennomsnittet med 40 prosent. I Kristiansand ble bare 26 prosent kremert, ifølge en statistikk fra Den norske kirke.

Kostbart å rense utslippene

I Arendal er presset på gravplass stort. Og det faktum at mange nå velger kremasjon, blir derfor sett på som positivt. Problemet er at krematoriet ikke har renseanlegg, og det kreves dersom antall kremasjoner overstiger 200 i året. I Arendal utfordres denne grensen stadig.

Fellesrådet i Arendal søker nå Fylkesmannen om å få øke antall kremasjoner med 25 prosent de neste årene – i påvente av et eventuelt renseanlegg. Installasjonen kan bli dyr.

– Vi snakker om et beløp på mellom 10 og 20 millioner kroner, sier Norberg.

Kvikksølvutslipp

Ifølge Miljødirektoratet skal en kremasjon ikke medføre utslipp som kan virke ubehagelig på nærmiljøet, eller være miljøskadelig. Utslippene er hovedsakelig til luft, og kan inneholde organiske mikroforurensninger som sot, støv og tjærestoffer (PAH) på grunn av dårlig forbrenning. Utslippene kan også inneholde kvikksølv fra amalgam i tennene.

– Det blir vel færre og færre som har amalgam i tennene nå, men vi må forholde oss til forskriftene, sier Petter Norberg.

Fraktes langt

Flere ganger de siste årene har Arendal brukt opp kvoten sin på 200 kremasjoner. Derfor har døde blitt fraktet opptil 14 mil med bil til andre byer for å overholde utslippsgrensene. Krematoriet i Arendal betjener området mellom Skien og Kristiansand.

Kirkevergen i Arendal

Kirkeverge Arnold Lundvall.

Foto: Leif Dalen / NRK

Til høsten kommer saken om et eventuelt renseanlegg på politikernes bord.

Kirkeverge Arnold Lundvall sier at det dreier seg om hvorvidt Arendal krematorium skal være bare for Arendal eller om det skal være et omlandskrematorium og dekke strekningen Skien – Kristiansand.

– Fordi denne saken uansett vil ta tid, ber vi om dispensasjon fra loven de neste årene slik at vi kan øke antall kremasjoner med 25 prosent, sier kirkeverge Arnold Lundvall.