Hopp til innhold

Flere kommuner får fosterhjem-kritikk

Kommuner på Agder svikter i oppfølgingen av fosterhjemsbarn. Alvorlige mangler er avdekket i fire kommuner i Aust-Agder.

Fosterhjem - illustrasjon

Barn kan oppleve omsorgssvikt også i fosterhjem uten at kommunen registrerer det. (illustrasjonsbilde)

Foto: Illustrasjonsfoto

Anne-Sofie Syvertsen

Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen

Foto: Thomas Sommerset / NRK

Et gjennomgående trekk i de fire kommunene er mangel på dokumentasjon og oppfølging av fosterhjemmene.

Det forteller fylkeslege i Aust-Agder, Anne Sofie Syvertsen.

– I ytterste konsekvens kan man tenke seg at de barna ikke får den omsorg og de tjenester som de faktisk har krav på. Grunnen til at man tross alt har overtatt omsorgen er jo fordi man mener den er for dårlig i utgangspunktet, sier fylkeslegen.

 • Les også:

– Mangel på oppfølging, styring og ledelse

Seks kommuner i Aust-Agder har hatt tilsyn av Fylkesmannen, og i fire av dem ble det avdekket alvorlige feil.

I tilsynsrapporten kommer det frem at flere av kommunene ikke gjennomfører de fire hjemmebesøkene i året som loven krever.

Og i mange av tilfellene hvor kommunen faktisk har vært på besøk i fosterhjemmet, er det ikke dokumentert for ettertiden.

– Det vi ser som et gjennomgående trekk er mangel på oppfølging, styring og ledelse – at noen etterspør om man faktisk gjør det som loven krever man skal gjøre, sier fylkeslegen.

Manglet bemanning og rutiner

Jarle Knutsen

Jarle Knutsen sier Froland kommune har tatt grep.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Froland er blant kommunene hvor det er funnet alvorlige feil både når det gjelder dokumentasjon og oppfølging av fosterhjemmene.

Virksomhetsleder for velferd, barnevern og helse i Froland kommune, Jarle Knutsen, forklarer det med lav bemanning og manglende rutiner. Nå har de tatt grep for å rydde opp.

– Vi har fått inn folk i mesteparten av stillingene. Vi har nå fem og et halvt årsverk som jobber barnevern. Vi har også gått gjennom punkt for punkt i tilsynsrapporten og gjort konkrete endringer, sier Knutsen.

– Er oppfølgingen i Froland kommune bra nå?

– Ja, jeg vil si den er bra, men vi jeg også si at vi ønsker å bli enda bedre, sier Knutsen.

Fylkeslege Anne Sofie Syvertsen er glad for at kommunene jobber for å forbedre seg, og understreker viktigheten av en godt fungerende barnevernstjeneste.

– Det handler om barn som har blitt sviktet voksenpersoner, og da skal det offentlige sørge for at det ikke svikter en gang til, sier Syvertsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 02 0,61 kr
Dyrest kl. 09 0,73 kr

Strømkostnader nå

 • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
 • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
 • Vaske klær 0,3 kr En vask
 • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

 • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
  + 9 %
 • Lønnsutvikling Anslag for 2023
  + 5,5 %