NRK Meny
Normal

Rekordmange barn i fosterhjem

Dobbelt så mange barn kom i fosterhjem på Agder i fjor, sammenligna med for ti år siden. Men fremdeles venter 60 barn på fosterforeldre.

leker

60 barn venter på fosterhjem på Agder. 114 plasseringer i fosterhjem i 2013, er over dobbelt så mange som for ti år siden.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK

– Pågangen fra det kommunale barnevernet er enorm, og fremdeles venter mer enn 60 barn på en familie, sier fosterhjemskonsulent i Bufetat, Håkon Skaar.

I fjor kom 114 barn i fosterhjem på Agder. Det er dobbelt så mange som for ti år siden, og en økning på 25 prosent fra 2012.

Håkon Skaar BUFETAT

– Pågangen fra det kommunale barnevernet er enorm, og fremdeles venter mer enn 60 barn på en familie, sier fosterhjemskonsulent i Bufetat, Håkon Skaar.

Foto: Mari-Ann Albrektsen / NRK

Det kommunale barnevernet overtar omsorgen for stadig flere barn, og søker fosterhjem for disse.

Skaar har ikke noe godt svar på hvorfor tallet øker så kraftig:

– Vi får flere søknader fra kommunene. Enten jobber de mer effektivt, eller så er der rett og slett større behov.

I 2012 ble 92 barn på Agder plassert i fosterhjem, og i 2013 altså 114 barn.

– Vi får håpe og tro at denne økninga ikke fortsetter, sier Skaar. Vi sliter veldig med å finne nok fosterfamilier. Og det er heller ikke mange å velge i for å finne en god match når barn skal plasseres.

600 barn kan ikke bo hjemme

I dag er det rundt 600 barn på Agder som er i fosterhjem, eller som venter på et. 60 av disse barna står altså i kø.

Det er ved Bufetat Kristiansand situasjonen er mest prekær. I tillegg til Vest-Agder, kommer, Setesdal, Iveland, Birkenes og Lillesand under denne avdelinga. 40 barn venter på en familie.

Flere bekymringsmeldinger

Monica Brunner

Leder av barnevernet i Kristiansand, Monica Brunner, sier både skoler og barnehager kommer med stadig flere bekymringsmeldinger.

Foto: Lars Eie / NRK

Aldri før har barnevernet i Kristiansand fått inn så mange bekymringsmeldinger som i fjor.

Det kom rundt 900 meldinger med mistanke om omsorgssvikt, noe som er en økning på 30 prosent i løpet av to år.

Leder av barnevernet i Kristiansand, Monica Brunner, sier både skoler og barnehager kommer med stadig flere bekymringsmeldinger.

Brunner tror ikke barnevernet er for kjappe til å overta omsorgen for barn:

– Tvert imot har kritikken mot barnevernet vært at vi er for seine til å gripe inn. Det har vært den største utfordringa i mange år.

Brunner sier at sakene også blir stadig grovere.

Fosterforeldre må vite hva de går til

– Det er en utfordring å ikke ha nok fosterhjem, sier Brunner.

Hun mener det likevel ikke må bli slik at alle tror de kan bli fosterforeldre.

– Folk må vite hva de går til når de får et barn som kanskje er skada. Det er en stor jobb å være fosterforeldre, og det er viktig at vi er ærlige på hva vi trenger.

– Vi merker presset

Fosterhjemskonsulent i Arendal, Torjus Tvede, sier også der har antallet barn økt markant de siste årene.

I fjor ble 34 nye barn fra Arendalsregionen overtatt av barnevernet for å komme i fosterhjem, og det er mer enn dobbelt så mange som for fire år siden.

I dag er det 23 barn som venter på plass.

– Noen er skikkelig stressa på, sier Tvede.

Øker over hele landet

I 1987 var det nærmere 3200 barn og unge i fosterhjem i Norge. I dag er det over 10.000. Dette er om lag en tredobling av antallet fosterfamilier i denne perioden.

Bare fra perioden 2003 til 2012 økte antallet barn plassert i fosterhjem med 44%og antall plasseringer i beredskapshjem med 67%.

Økningen i antallet institusjonsplasseringer i samme periode var på seks prosent.