Normal

– Dette «private» havet har skapt mye strid og splittelse

Allmennheten og fiskere får likevel fiske i hummerhavbeite-område på Flekkerøya i hummersesongen. Fiskeridirektoratet har snudd og opphever fiskeforbudet som ble innført.

Hummerhavbeite Flekkerøy

Hummerhavbeitet ligger i et tradisjonelt godt fiskeområde utenfor Flekkerøya.

Foto: Kart: MapBox, OpenStreetMap contributors

Fiskerimyndighetene har gitt tillatelse til etablering av et havbeiteområde for hummer utenfor Flekkerøya i Kristiansand.

Fiskere har vært skeptiske til prosjektet og mener dette vil privatisere sjøen og havbunnen og legge begrensninger på fisket i området.

Liten båt utenfor Flekkerøy

Her er Frode Stokkeland og Bård Georg Karlsen i selskapet Flekkerøy Hummer i hummerhavbeite-området hvor det likevel ikke blir fiskeforbud.

Foto: NRK

Nylig innførte Fiskeridirektoratet et forbud for allmennheten mot å fiske i hummerbeiteområdet i hummersesongen, og sjarkfiskerne følte seg utestengt fra området.

Bare medlemmer av selskapet Flekkerøy Hummer SA, som er ansvarlig for hummerbeiteområdet, fikk lov til å drive normalt fiske i hummersesongen.

Men nå har Fiskeridirektoratet snudd i saken.

– Det var kontrollhensyn som var hovedgrunnen til at vi la ned forbud mot fiske for allmennheten i hummersesongen. Vi har vurdert saken på nytt etter en klage fra Flekkerøy Hummer og har kommet til at kontrollen av fisket i området vil bli godt nok ivaretatt. Flekkerøy Hummer har krav om årlig godkjent driftsplan for sin aktivitet.

Det sier seksjonssjef i Fiskeridirektoratet region Sør, Anne Brit Fjermedal, til NRK.

Omgjør vedtaket

Flekkerøy Fiskeriforening har vært skeptisk til fiskeforbudet og har fått støtte av Flekkerøy Hummer SA.

Etter en anke på vedtaket så snur nå Fiskeridirektoratet og åpner likevel opp for at allmennheten kan fiske med garn, ruse og teine i dette området også i hummersesongen.

Forutsetningen er at fiskerne tydelig merker fiskeredskapene med «Predatorfiske» så man enkelt kan kontrollere hvem som fisker etter fisk og hvem som fisker etter hummer.

Hummerfiskerne som er medlemmer i Flekkerøy Hummer må merke sine fiskeredskaper med en avtalt kode for å skille disse redskapene fra det ordinære fiske i området.

Fortsatt vil det bare være medlemmer av Flekkerøy Hummer SA som kan fange hummer i området, men alle kan nå fiske med de fiskeredskaper som Fiskeridirektoratet har tillatt (garn, ruse og teine, men ikke landnot, ringnot og skjellskrape).

– Yngelen tar ikke skade av fiske

Hensynet til hummeryngelen som er satt ut i beiteområdet var viktigst i Fiskeridirektoratets vurdering om man i det hele tatt skulle gi dispensasjon for fiske med forbudte redskaper i området, ifølge Fjermedal.

– Men hummeryngelen er foreløpig så liten at den ikke vil kunne skades av fiske i området, sier hun.

– Fritt fiske i havbeiteområde gjelder nå foreløpig frem til september 2016. Hva skjer etter den tid?

– Da vil vi på nytt vurdere saken dersom det skulle komme en henvendelse fra Flekkerøy Hummer. Også vil vi eventuelt fatte et nytt vedtak om det skal gis dispensasjon til å fiske med redskap som i utgangspunktet er forbudt i et havbeiteområde, sier seksjonssjefen i Fiskeridirektoratet region Sør.

Fornøyd med vedtaket

Frank Salvesen

Sjarkfisker Frank Salvesen er glad for at det åpnes opp for fritt fiske i hummerhavbeite-området.

Foto: Thomas Grønvold/NRK

Sjarkfisker og medlem av Flekkerøy Fiskeriforening, Frank Salvesen, er meget godt fornøyd med at Fiskeridirektoratet nå snur og åpner opp for fritt fiske i hummerhavbeite-området.

– Ja, dette er veldig positivt. Det har vært skikkelig rein harme etter det forrige vedtaket som la ned fiskeforbud i dette området i hummersesongen, sier Salvesen til NRK.

Han sier at det også er grunn til glede, fordi fiskerne nå kan sikre seg juletorsken i november slik man pleier i dette området, og ikke være tvunget til å fiske i dårlig vær langt ut i desember.

– Med forbudet mot å fiske i oktober og november og første uka i desember så ville vi ha blitt tvunget til å fiske juletorsken i skikkelig drittvær i desember. Nå er juletorsken sikret, sier Salvesen.

Fortsetter kampen mot prosjektet

Frank Salvesen sier at hummerhavbeite-prosjektet utenfor Flekkerøya har ført til mye splittelse og strid i lokalsamfunnet.

Han sier at kampen mot havbeitet ikke er slutt selv om Fiskeridirektoratet åpner opp for fiske i dette området hele året.

– Fritt fiske gjelder nå i første omgang bare frem til september 2016. Hva som skjer etter den tid er det ingen som vet nå. Denne saken har skapt mye splittelse på Flekkerøya. En andelseier i Flekkerøy Hummer fortalte meg nylig at han aldri ville ha kjøpt andel i hummerbeiteprosjektet dersom han hadde visst hvor mye strid denne saken ville føre med seg, sier Salvesen.

– Hva tror du skjer med tradisjonelt fiske etter 2016 i dette området utenfor Flekkerøya?

– Det er det ingen som vet, men jeg har snakket med Fiskeridepartementet som sier til meg at dersom hummerhavbeitet går på bekostning av tradisjonelt fiske, så er havbeitekonsesjonen fattet på feil grunnlag. Og det forholder jeg meg til. Og dersom man tviholder på et fiskeforbud etter 2016, så vil det bli meget vanskelig for sjarkfiskerne å planlegge fremtiden. Og det er problematisk, sier Salvesen.

Han tror at også Fiskeridirektoratet lokalt ser utfordringene med å "privatisere" havområder.

– Fiskeridirektoratet har snudd i denne saken og tillater nå fritt fiske etter først å ha sagt nei. Det er utrolig sjelden og veldig spesielt at direktoratet snur i et allerede fattet forvaltningsvedtak. Det skal mye til og jeg tror at direktoratet har innsett at man ikke kan legge begrensninger på tradisjonelt fiske i dette området i fremtiden, sier Salvesen.